تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت SocialGood از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۷۴۶.۸۸ ت
Jul 19, 2024
$0.082051
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۶۳.۱۵ ت
Jul 15, 2024
$0.091677
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۵۶.۰۴ ت
Jul 11, 2024
$0.087761
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۴۵.۶۹ ت
Jul 07, 2024
$0.086554
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۹۲۵.۲۷ ت
Jul 03, 2024
$0.079885
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۵۲۵.۹۰ ت
Jun 29, 2024
$0.073879
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶,۰۴۱.۲۶ ت
Jun 25, 2024
$0.098608
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۹۲.۴۵ ت
Jun 21, 2024
$0.075584
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳,۹۵۳.۳۶ ت
Jun 17, 2024
$0.067364
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳,۷۰۳.۶۷ ت
Jun 13, 2024
$0.062800
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۳,۴۷۶.۳۲ ت
Jun 09, 2024
$0.058829
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۳,۵۱۸.۸۱ ت
Jun 05, 2024
$0.060281
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳,۶۰۵.۸۱ ت
Jun 01, 2024
$0.061230
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۹۰.۷۵ ت
May 28, 2024
$0.036218
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲,۶۲۶.۱۶ ت
May 24, 2024
$0.045109
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۴۰۵.۵۸ ت
May 20, 2024
$0.040500
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۰۰.۴۸ ت
May 16, 2024
$0.037456
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۵۷.۰۲ ت
May 12, 2024
$0.030534
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۲۷.۴۷ ت
May 08, 2024
$0.031334
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۳۵.۸۶ ت
May 04, 2024
$0.029753
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۱۱.۸۶ ت
Apr 30, 2024
$0.029437
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۷۵.۶۰ ت
Apr 26, 2024
$0.026297
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۰۸.۶۴ ت
Apr 22, 2024
$0.026176
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۷۰۹.۷۹ ت
Apr 18, 2024
$0.025488
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۷۸۴.۹۵ ت
Apr 14, 2024
$0.025666
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۶۸.۳۹ ت
Apr 10, 2024
$0.025693
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۶۱.۵۲ ت
Apr 06, 2024
$0.025605
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۵۸.۸۷ ت
Apr 02, 2024
$0.026307
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۹۲.۶۳ ت
Mar 29, 2024
$0.025788
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۷۳.۸۹ ت
Mar 25, 2024
$0.025495
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۲۶.۴۸ ت
Mar 21, 2024
$0.024901
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۱۰.۱۶ ت
Mar 17, 2024
$0.023588
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۲۷.۰۶ ت
Mar 13, 2024
$0.023905
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۳۸.۳۰ ت
Mar 09, 2024
$0.025738
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۵۷.۸۲ ت
Mar 05, 2024
$0.029141
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱,۶۵۲.۴۵ ت
Mar 01, 2024
$0.027913
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۶۱۲.۰۰ ت
Feb 26, 2024
$0.028109
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۳۵.۸۷ ت
Feb 22, 2024
$0.025203
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۴۳۸.۷۵ ت
Feb 18, 2024
$0.025693
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱,۵۸۱.۱۸ ت
Feb 14, 2024
$0.028668
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱,۶۱۰.۴۹ ت
Feb 10, 2024
$0.029353
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱,۵۸۹.۸۷ ت
Feb 06, 2024
$0.028728
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱,۷۱۸.۰۴ ت
Feb 02, 2024
$0.029495
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۶۸۲.۱۱ ت
Jan 29, 2024
$0.029559
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱,۶۸۵.۹۵ ت
Jan 25, 2024
$0.030365
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱,۸۹۳.۱۷ ت
Jan 21, 2024
$0.035182
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱,۹۰۷.۶۰ ت
Jan 17, 2024
$0.035722
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱,۹۷۴.۱۲ ت
Jan 13, 2024
$0.037625
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲,۱۶۰.۰۷ ت
Jan 09, 2024
$0.041985
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲,۰۵۶.۶۸ ت
Jan 05, 2024
$0.039887