تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت SNP adverse از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

4.19%
$0.044136
۲,۵۶۸ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۶۱ تومان
معاملات روزانه $35,408
ارزش بازار $12,358,280
عرضه کل 280,000,000 SNPAD
ارزش بازار رقیق شده $12,358,280
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۸۸.۶۸ ت
Jul 13, 2024
$0.042837
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۸۲.۴۵ ت
Jul 13, 2024
$0.042628
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۶۷.۱۱ ت
Jul 13, 2024
$0.042198
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۷۸.۱۰ ت
Jul 12, 2024
$0.042359
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۰۲.۱۸ ت
Jul 12, 2024
$0.040838
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۵۱.۳۳ ت
Jul 12, 2024
$0.041706
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۲۰.۲۹ ت
Jul 12, 2024
$0.042864
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۹۹.۹۸ ت
Jul 11, 2024
$0.042663
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۸۹.۵۷ ت
Jul 11, 2024
$0.042468
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۲۱.۶۵ ت
Jul 11, 2024
$0.042836
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۲۵.۲۵ ت
Jul 11, 2024
$0.043000
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۵۹.۲۰ ت
Jul 10, 2024
$0.041847
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۸۲.۵۷ ت
Jul 10, 2024
$0.040320
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۲۰.۰۲ ت
Jul 10, 2024
$0.041209
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۲۴.۶۴ ت
Jul 10, 2024
$0.041120
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۱۸.۱۲ ت
Jul 09, 2024
$0.042551
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۰۸.۷۳ ت
Jul 09, 2024
$0.042344
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۳۶.۶۷ ت
Jul 09, 2024
$0.039097
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۵۳.۳۳ ت
Jul 09, 2024
$0.037823
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۳۹.۱۶ ت
Jul 08, 2024
$0.037569
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۶۴.۴۲ ت
Jul 08, 2024
$0.037918
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۲۷.۴۳ ت
Jul 08, 2024
$0.035439
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۴۷.۸۴ ت
Jul 08, 2024
$0.037571
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۳۶.۶۹ ت
Jul 07, 2024
$0.037391
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۵۴.۹۰ ت
Jul 07, 2024
$0.037520
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۵۲.۳۳ ت
Jul 07, 2024
$0.037334
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۳۴.۲۰ ت
Jul 07, 2024
$0.036864
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۵۲.۱۰ ت
Jul 06, 2024
$0.035446
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۴۱.۰۲ ت
Jul 06, 2024
$0.035278
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۰۹.۰۰ ت
Jul 06, 2024
$0.035209
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۱۶.۰۹ ت
Jul 06, 2024
$0.035460
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۰۶.۷۳ ت
Jul 05, 2024
$0.035916
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۱۲.۶۹ ت
Jul 05, 2024
$0.034110
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۸۷.۷۷ ت
Jul 05, 2024
$0.035289
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۵۵.۰۹ ت
Jul 05, 2024
$0.038051
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۸۰.۵۹ ت
Jul 04, 2024
$0.036989
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۲۶.۶۵ ت
Jul 04, 2024
$0.037678
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۶۶.۷۲ ت
Jul 04, 2024
$0.036678
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۱۹.۳۸ ت
Jul 04, 2024
$0.035943
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۵۴.۸۶ ت
Jul 03, 2024
$0.035014
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۰۲.۰۴ ت
Jul 03, 2024
$0.032482
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۵۸.۹۹ ت
Jul 03, 2024
$0.034876
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۸۶.۲۸ ت
Jul 03, 2024
$0.033838
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۶۵.۶۶ ت
Jul 02, 2024
$0.043188
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۸۴.۹۰ ت
Jul 02, 2024
$0.045000
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۲۸.۶۸ ت
Jul 02, 2024
$0.045576
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۷۳.۶۰ ت
Jul 02, 2024
$0.046308
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۹۵.۶۷ ت
Jul 01, 2024
$0.048362
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۱۰.۷۰ ت
Jul 01, 2024
$0.050220
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۶۸.۹۴ ت
Jul 01, 2024
$0.049615