تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Sneed از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۴,۹۹۸,۳۶۷.۸۰ ت
Jul 25, 2024
$84.91
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۴,۹۷۰,۵۲۴.۹۸ ت
Jul 25, 2024
$84.63
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۵,۱۹۱,۸۹۲.۲۶ ت
Jul 24, 2024
$89.28
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۴,۹۷۷,۰۳۱.۱۷ ت
Jul 24, 2024
$85.39
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۵,۰۷۱,۳۰۷.۵۳ ت
Jul 23, 2024
$86.80
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۵,۱۹۱,۰۵۴.۷۳ ت
Jul 23, 2024
$89.43
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۵,۳۲۶,۹۸۸.۸۰ ت
Jul 22, 2024
$91.91
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۵,۴۴۰,۹۵۴.۷۴ ت
Jul 22, 2024
$94.68
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۰۳,۴۶۶.۵۴ ت
Jul 21, 2024
$90.45
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۸۷,۶۷۰.۸۲ ت
Jul 21, 2024
$90.43
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۳۷,۴۱۴.۱۹ ت
Jul 20, 2024
$89.54
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵,۰۴۲,۳۹۰.۴۷ ت
Jul 20, 2024
$88.18
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۷۳۸,۸۴۱.۱۰ ت
Jul 19, 2024
$81.87
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۷۸,۶۶۹.۳۵ ت
Jul 19, 2024
$84.32
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۵,۰۳۲,۷۲۵.۰۴ ت
Jul 18, 2024
$87.08
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۸۵,۹۶۹.۱۵ ت
Jul 18, 2024
$91.33
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵,۰۷۰,۸۹۶.۹۴ ت
Jul 17, 2024
$87.65
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۴۹,۰۱۲.۸۶ ت
Jul 17, 2024
$83.56
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴,۹۰۴,۲۶۲.۱۵ ت
Jul 16, 2024
$84.52
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۴۱,۶۳۹.۶۴ ت
Jul 16, 2024
$88.71
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵,۰۸۳,۵۲۵.۹۰ ت
Jul 15, 2024
$87.18
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۵۰,۴۷۲.۶۱ ت
Jul 15, 2024
$82.91
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۰۹۸,۹۴۲.۹۰ ت
Jul 14, 2024
$87.31
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۰۴,۳۸۴.۵۸ ت
Jul 14, 2024
$82.68
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۵۴,۱۷۰.۹۶ ت
Jul 13, 2024
$80.11
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۲۲,۳۰۶.۱۶ ت
Jul 13, 2024
$73.92
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۳۲,۱۳۶.۸۷ ت
Jul 12, 2024
$71.94
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۵۰,۴۴۰.۸۳ ت
Jul 12, 2024
$73.99
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۵۶,۲۸۹.۰۵ ت
Jul 11, 2024
$76.01
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۹۲,۴۸۱.۱۰ ت
Jul 11, 2024
$73.09
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۹۷,۱۸۲.۰۸ ت
Jul 10, 2024
$76.10
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۶۸,۱۲۱.۹۳ ت
Jul 10, 2024
$75.77
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۹۲,۰۴۴.۳۴ ت
Jul 09, 2024
$74.13
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۵۶,۶۷۰.۴۸ ت
Jul 09, 2024
$71.45
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴,۵۳۸,۶۱۹.۴۳ ت
Jul 08, 2024
$75.99
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۸۹,۰۸۶.۲۸ ت
Jul 08, 2024
$73.36
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۵۶,۹۴۹.۶۰ ت
Jul 07, 2024
$72.49
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۰۱,۵۳۱.۸۷ ت
Jul 07, 2024
$72.62
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۸۳,۴۰۹.۶۳ ت
Jul 06, 2024
$67.28
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۹۳۰,۳۲۷.۶۴ ت
Jul 06, 2024
$65.86
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۳۱,۶۹۲.۹۰ ت
Jul 05, 2024
$61.86
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۶۵,۳۳۰.۶۹ ت
Jul 05, 2024
$65.68
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۱۰,۲۹۷.۸۱ ت
Jul 04, 2024
$68.18
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۴۱,۱۵۸.۷۴ ت
Jul 04, 2024
$71.92
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۵۷۴,۴۲۰.۳۲ ت
Jul 03, 2024
$74.21
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۷۰۶,۳۰۱.۸۵ ت
Jul 03, 2024
$76.33
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۷۸۳,۴۴۲.۹۱ ت
Jul 02, 2024
$77.29
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۱۱,۷۳۶.۰۴ ت
Jul 02, 2024
$77.54
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۱۰,۷۱۹.۶۹ ت
Jul 01, 2024
$77.66
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۴۵,۸۷۹.۵۷ ت
Jul 01, 2024
$78.17

افزودن تراکنش

Sneed

SNEED

  • SNEED
  • IRT
  • USD