تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Smart Wallet Token از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۸۴۷۸۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000010
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۲۱۳۵۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000005
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۳۱۹۱۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000005
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۵۸۳۶۶ ت
Jul 04, 2024
$0.000005
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۵۴۰۱۷ ت
Jul 01, 2024
$0.000005
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۳۷۵۴۵ ت
Jun 28, 2024
$0.000005
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۷۵۹۵۶ ت
Jun 25, 2024
$0.000006
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۴۴۶۳۰ ت
Jun 22, 2024
$0.000005
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۴۳۵۰۶۴ ت
Jun 19, 2024
$0.000007
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۶۲۷۰۳۷ ت
Jun 16, 2024
$0.000010
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۷۱۱۰۵۲ ت
Jun 13, 2024
$0.000012
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۶۳۸۸۹۴ ت
Jun 10, 2024
$0.000010
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۶۳۵۲۴۸ ت
Jun 07, 2024
$0.000010
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۶۱۵۳۶۹ ت
Jun 04, 2024
$0.000010
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۷۴۵۹۹۳ ت
Jun 01, 2024
$0.000012
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۷۰۵۷۷۰ ت
May 29, 2024
$0.000012
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۸۷۶۶۴۲ ت
May 26, 2024
$0.000015
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۷۵۸۷۷۵ ت
May 23, 2024
$0.000013
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۶۶۲۱۱۸ ت
May 20, 2024
$0.000011
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۴۵۷۱۵۲ ت
May 17, 2024
$0.000007
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۴۱۸۶۸۸ ت
May 14, 2024
$0.000007
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۴۰۰۰۶۱ ت
May 11, 2024
$0.000006
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۳۸۱۴۶۴ ت
May 08, 2024
$0.000006
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۳۶۴۸۲۹ ت
May 05, 2024
$0.000005
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۳۴۰۵۸۳ ت
May 02, 2024
$0.000005
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۳۳۶۴۹۹ ت
Apr 29, 2024
$0.000005
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۳۳۵۷۵۸ ت
Apr 26, 2024
$0.000005
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۳۹۲۳۴۹ ت
Apr 23, 2024
$0.000006
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۶۶۵۵۰۸ ت
Apr 20, 2024
$0.000010
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۰.۶۸۳۸۴۱ ت
Apr 17, 2024
$0.000010
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۷۰۷۳۹۴ ت
Apr 14, 2024
$0.000010
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۰.۶۶۶۸۰۶ ت
Apr 11, 2024
$0.000010
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۶۶۱۸۴۶ ت
Apr 08, 2024
$0.000010
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۰.۶۷۰۶۱۶ ت
Apr 05, 2024
$0.000010
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۰.۶۵۸۰۰۷ ت
Apr 02, 2024
$0.000010
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۰.۶۵۳۳۹۲ ت
Mar 30, 2024
$0.000010
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۰.۶۵۳۰۱۰ ت
Mar 27, 2024
$0.000010
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۰.۶۶۶۱۴۹ ت
Mar 24, 2024
$0.000010
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۶۵۵۰۷۰ ت
Mar 21, 2024
$0.000010
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۰.۶۹۱۵۰۹ ت
Mar 18, 2024
$0.000011
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۰.۶۹۷۱۹۵ ت
Mar 15, 2024
$0.000011
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۰.۶۶۸۰۷۸ ت
Mar 12, 2024
$0.000011
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۰.۸۷۸۱۳۸ ت
Mar 09, 2024
$0.000014
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۰.۹۴۸۸۰۴ ت
Mar 06, 2024
$0.000015
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۰.۹۷۱۶۹۸ ت
Mar 03, 2024
$0.000016
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۰.۷۸۵۳۳۸ ت
Feb 29, 2024
$0.000013
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۰.۷۳۹۷۷۳ ت
Feb 26, 2024
$0.000012
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۰.۷۴۲۹۲۵ ت
Feb 23, 2024
$0.000012
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۰.۵۸۰۰۲۵ ت
Feb 20, 2024
$0.000010
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۰.۵۶۸۷۵۴ ت
Feb 17, 2024
$0.000010