تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Shambala از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 19, 2024
$0.0000000001
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۷ ت
Jul 16, 2024
$0.0000000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 13, 2024
$0.0000000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 10, 2024
$0.0000000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 07, 2024
$0.0000000001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 04, 2024
$0.0000000001
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 01, 2024
$0.0000000001
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jun 28, 2024
$0.0000000001
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jun 25, 2024
$0.0000000001
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jun 22, 2024
$0.0000000001
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 19, 2024
$0.0000000001
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 16, 2024
$0.0000000001
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 13, 2024
$0.0000000001
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jun 10, 2024
$0.0000000001
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jun 07, 2024
$0.0000000001
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 04, 2024
$0.0000000001
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 01, 2024
$0.00000000009
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
May 29, 2024
$0.00000000009
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
May 26, 2024
$0.00000000009
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
May 23, 2024
$0.00000000009
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
May 20, 2024
$0.00000000009
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
May 17, 2024
$0.00000000009
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
May 14, 2024
$0.00000000009
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
May 11, 2024
$0.00000000009
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
May 08, 2024
$0.0000000001
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
May 05, 2024
$0.0000000001
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
May 02, 2024
$0.00000000009
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Apr 29, 2024
$0.0000000001
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Apr 26, 2024
$0.0000000001
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Apr 23, 2024
$0.0000000001
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Apr 20, 2024
$0.00000000009
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Apr 17, 2024
$0.00000000009
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Apr 14, 2024
$0.00000000009
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Apr 11, 2024
$0.00000000009
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Apr 08, 2024
$0.00000000009
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Apr 05, 2024
$0.00000000009
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Apr 02, 2024
$0.00000000009
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Mar 30, 2024
$0.00000000009
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Mar 27, 2024
$0.0000000001
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Mar 24, 2024
$0.0000000001
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Mar 21, 2024
$0.0000000001
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Mar 18, 2024
$0.0000000001
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Mar 15, 2024
$0.0000000001
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Mar 12, 2024
$0.0000000001
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Mar 09, 2024
$0.00000000009
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Mar 06, 2024
$0.00000000003
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Mar 03, 2024
$0.00000000003
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Feb 29, 2024
$0.00000000003
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Feb 26, 2024
$0.00000000003
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Feb 23, 2024
$0.00000000003