تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت SedraCoin از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۶.۴۱ ت
Jul 23, 2024
$0.000110
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۶.۷۸ ت
Jul 22, 2024
$0.000117
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۷.۰۹ ت
Jul 22, 2024
$0.000123
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۰۰ ت
Jul 21, 2024
$0.000121
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۳۸ ت
Jul 21, 2024
$0.000128
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۳ ت
Jul 20, 2024
$0.000129
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۷ ت
Jul 20, 2024
$0.000132
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷.۸۱ ت
Jul 19, 2024
$0.000134
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷.۶۸ ت
Jul 19, 2024
$0.000132
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۱ ت
Jul 18, 2024
$0.000130
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۷ ت
Jul 18, 2024
$0.000129
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۸.۴۵ ت
Jul 17, 2024
$0.000146
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۸.۷۱ ت
Jul 17, 2024
$0.000150
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸.۷۱ ت
Jul 16, 2024
$0.000150
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸.۷۶ ت
Jul 16, 2024
$0.000151
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸.۸۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000151
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸.۸۳ ت
Jul 15, 2024
$0.000151
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹.۱۰ ت
Jul 14, 2024
$0.000155
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹.۰۰ ت
Jul 14, 2024
$0.000154
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹.۰۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000155
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹.۰۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000154
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹.۲۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000157
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹.۱۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000155
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹.۰۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000153
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹.۱۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000155
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹.۵۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000161
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹.۴۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000160
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹.۷۲ ت
Jul 09, 2024
$0.000164
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹.۶۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000161
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹.۹۴ ت
Jul 08, 2024
$0.000166
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۱۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000169
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۱۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000168
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۱۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000167
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۵۹ ت
Jul 06, 2024
$0.000174
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۹.۳۵ ت
Jul 06, 2024
$0.000156
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۰۷ ت
Jul 05, 2024
$0.000162
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۶۵ ت
Jul 05, 2024
$0.000172
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۸۴ ت
Jul 04, 2024
$0.000175
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۵۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000170
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۸۰ ت
Jul 03, 2024
$0.000175
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۸۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000192
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۹۷ ت
Jul 02, 2024
$0.000193
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۷۹ ت
Jul 02, 2024
$0.000173
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۴۷ ت
Jul 01, 2024
$0.000185
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۴۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000200
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۰۷ ت
Jun 30, 2024
$0.000161
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۲۵ ت
Jun 30, 2024
$0.000165
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۱۸ ت
Jun 29, 2024
$0.000182
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۰۰ ت
Jun 29, 2024
$0.000179
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۱۴ ت
Jun 28, 2024
$0.000181

افزودن تراکنش

SedraCoin

SDR

  • SDR
  • IRT
  • USD