تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Schrödi از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

1%
$0.003124
۱۸۱ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۲۰۸ تومان
معاملات روزانه $0
ارزش بازار $309,236
عرضه کل 98,985,890 SCHRODI
ارزش بازار رقیق شده $312,404
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۷۹.۶۹ ت
Jul 13, 2024
$0.003093
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸۰.۱۲ ت
Jul 13, 2024
$0.003093
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸۰.۸۳ ت
Jul 13, 2024
$0.003093
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۸۰.۹۴ ت
Jul 12, 2024
$0.003093
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۸۴.۷۰ ت
Jul 12, 2024
$0.003140
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۸۴.۵۶ ت
Jul 12, 2024
$0.003140
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۸۴.۶۰ ت
Jul 12, 2024
$0.003139
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸۳.۸۸ ت
Jul 11, 2024
$0.003138
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸۳.۹۶ ت
Jul 11, 2024
$0.003138
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸۴.۷۳ ت
Jul 11, 2024
$0.003138
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸۴.۲۸ ت
Jul 11, 2024
$0.003137
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸۶.۶۱ ت
Jul 10, 2024
$0.003175
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸۷.۶۴ ت
Jul 10, 2024
$0.003175
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸۴.۳۵ ت
Jul 10, 2024
$0.003139
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸۵.۱۰ ت
Jul 10, 2024
$0.003139
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸۵.۵۰ ت
Jul 09, 2024
$0.003134
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸۵.۰۹ ت
Jul 09, 2024
$0.003124
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸۵.۶۲ ت
Jul 09, 2024
$0.003105
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸۵.۰۲ ت
Jul 09, 2024
$0.003105
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۸۴.۸۵ ت
Jul 08, 2024
$0.003101
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۸۵.۲۶ ت
Jul 08, 2024
$0.003102
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۸۶.۵۶ ت
Jul 08, 2024
$0.003107
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۸۵.۹۴ ت
Jul 08, 2024
$0.003107
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۹۰.۸۴ ت
Jul 07, 2024
$0.003190
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۹۱.۷۳ ت
Jul 07, 2024
$0.003190
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۹۱.۵۲ ت
Jul 07, 2024
$0.003174
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۹۲.۴۰ ت
Jul 07, 2024
$0.003174
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۹۲.۷۵ ت
Jul 06, 2024
$0.003174
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۸۲.۷۷ ت
Jul 06, 2024
$0.003011
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷۹.۷۰ ت
Jul 06, 2024
$0.003000
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷۹.۰۲ ت
Jul 06, 2024
$0.003000
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸۵.۰۵ ت
Jul 05, 2024
$0.003011
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸۷.۲۶ ت
Jul 05, 2024
$0.003023
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۰۸.۴۴ ت
Jul 05, 2024
$0.003362
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۰۸.۱۰ ت
Jul 05, 2024
$0.003362
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۰۸.۰۰ ت
Jul 04, 2024
$0.003373
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۱۱.۴۶ ت
Jul 04, 2024
$0.003424
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۱۶.۲۴ ت
Jul 04, 2024
$0.003499
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۱۵.۸۴ ت
Jul 04, 2024
$0.003495
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۰۹.۹۲ ت
Jul 03, 2024
$0.003411
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۱۲.۴۶ ت
Jul 03, 2024
$0.003447
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۲۳.۴۷ ت
Jul 03, 2024
$0.003609
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۲۲.۷۵ ت
Jul 03, 2024
$0.003612
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۲۲.۰۹ ت
Jul 02, 2024
$0.003598
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۲۴.۴۰ ت
Jul 02, 2024
$0.003626
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۲۵.۶۳ ت
Jul 02, 2024
$0.003635
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۲۵.۵۹ ت
Jul 02, 2024
$0.003635
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۲۹.۹۴ ت
Jul 01, 2024
$0.003712
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۳۳.۳۹ ت
Jul 01, 2024
$0.003767
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۲۲.۷۳ ت
Jul 01, 2024
$0.003600