تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Sam Bankmeme-Fried از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۴۶ ت
Jul 21, 2024
$0.000879
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۵۰ ت
Jul 20, 2024
$0.000880
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۹۳ ت
Jul 20, 2024
$0.000890
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۹۰ ت
Jul 19, 2024
$0.000879
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۵۳ ت
Jul 19, 2024
$0.000873
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۴۶ ت
Jul 18, 2024
$0.000873
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۲۵ ت
Jul 18, 2024
$0.000868
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۵۷ ت
Jul 17, 2024
$0.000874
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۶۴ ت
Jul 17, 2024
$0.000872
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۳۹ ت
Jul 16, 2024
$0.000868
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۴۹ ت
Jul 16, 2024
$0.000871
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۸۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000837
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۱۰ ت
Jul 15, 2024
$0.000805
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۵۷ ت
Jul 14, 2024
$0.000814
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۱۴ ت
Jul 14, 2024
$0.000811
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۲۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000813
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۷۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000816
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۵۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000791
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۱۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000802
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۰۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000853
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۲۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000855
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۸۳ ت
Jul 10, 2024
$0.000877
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۱۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000866
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۲۶ ت
Jul 09, 2024
$0.000797
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۶۶ ت
Jul 09, 2024
$0.000800
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۷۶ ت
Jul 08, 2024
$0.000799
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۰۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000853
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۲.۶۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000875
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۳.۳۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000880
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۹۳ ت
Jul 06, 2024
$0.000855
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۴۵ ت
Jul 06, 2024
$0.000845
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۵۲.۸۸ ت
Jul 05, 2024
$0.000853
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۵۲.۲۷ ت
Jul 05, 2024
$0.000844
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶۱.۵۰ ت
Jul 04, 2024
$0.000996
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۹۷ ت
Jul 04, 2024
$0.001019
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۱۰ ت
Jul 03, 2024
$0.001088
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۳۴ ت
Jul 03, 2024
$0.001140
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۸۴ ت
Jul 02, 2024
$0.001177
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۷۳.۹۶ ت
Jul 02, 2024
$0.001191
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷۱.۶۳ ت
Jul 01, 2024
$0.001156
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۴۷ ت
Jul 01, 2024
$0.001120
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۷۱.۷۹ ت
Jun 30, 2024
$0.001153
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۷۱.۴۹ ت
Jun 30, 2024
$0.001156
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷۱.۹۰ ت
Jun 29, 2024
$0.001170
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۹۶ ت
Jun 29, 2024
$0.001027
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۸۱ ت
Jun 28, 2024
$0.001101
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۱۹ ت
Jun 28, 2024
$0.001026
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۵۷.۰۵ ت
Jun 27, 2024
$0.000926
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۵۶.۵۹ ت
Jun 27, 2024
$0.000929
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۵۶.۴۰ ت
Jun 26, 2024
$0.000933