تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت SaltSwap Finance از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۴۶ ت
Jul 19, 2024
$0.000509
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۰۴ ت
Jul 15, 2024
$0.000496
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۷۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000488
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۰.۱۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000496
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۱۳ ت
Jul 03, 2024
$0.000521
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۶۳ ت
Jun 29, 2024
$0.000516
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۷۱ ت
Jun 25, 2024
$0.000517
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۶۹ ت
Jun 21, 2024
$0.000533
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۲.۹۵ ت
Jun 17, 2024
$0.000561
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۳.۴۸ ت
Jun 13, 2024
$0.000567
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۵.۶۰ ت
Jun 09, 2024
$0.000602
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۵.۲۱ ت
Jun 05, 2024
$0.000603
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۲.۸۷ ت
Jun 01, 2024
$0.000558
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۲.۶۳ ت
May 28, 2024
$0.000565
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۲.۷۷ ت
May 24, 2024
$0.000562
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲.۷۵ ت
May 20, 2024
$0.000551
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲.۷۸ ت
May 16, 2024
$0.000558
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴.۳۸ ت
May 12, 2024
$0.000565
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴.۳۶ ت
May 08, 2024
$0.000558
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴.۹۱ ت
May 04, 2024
$0.000565
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵.۱۰ ت
Apr 30, 2024
$0.000570
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷.۲۳ ت
Apr 26, 2024
$0.000584
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷.۱۰ ت
Apr 22, 2024
$0.000568
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۶.۷۰ ت
Apr 18, 2024
$0.000547
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۹.۵۶ ت
Apr 14, 2024
$0.000568
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۷.۴۲ ت
Apr 10, 2024
$0.000576
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۹.۶۵ ت
Apr 06, 2024
$0.000611
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۸.۴۰ ت
Apr 02, 2024
$0.000609
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۷.۷۱ ت
Mar 29, 2024
$0.000610
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۷.۸۸ ت
Mar 25, 2024
$0.000613
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۶.۹۵ ت
Mar 21, 2024
$0.000602
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۶.۹۸ ت
Mar 17, 2024
$0.000618
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۶.۱۵ ت
Mar 13, 2024
$0.000605
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۳.۶۹ ت
Mar 09, 2024
$0.000563
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۱.۴۳ ت
Mar 05, 2024
$0.000521
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۰.۲۴ ت
Mar 01, 2024
$0.000510
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۸.۸۲ ت
Feb 26, 2024
$0.000502
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۸.۷۹ ت
Feb 22, 2024
$0.000505
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۷.۱۸ ت
Feb 18, 2024
$0.000485
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۵.۹۷ ت
Feb 14, 2024
$0.000471
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۵.۷۱ ت
Feb 10, 2024
$0.000468
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲۵.۱۶ ت
Feb 06, 2024
$0.000454
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۶.۳۴ ت
Feb 02, 2024
$0.000452
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۶.۱۴ ت
Jan 29, 2024
$0.000459
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۴.۸۰ ت
Jan 25, 2024
$0.000446
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۷.۴۸ ت
Jan 21, 2024
$0.000510
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲۵.۱۵ ت
Jan 17, 2024
$0.000471
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲۴.۲۵ ت
Jan 13, 2024
$0.000462
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۵.۶۶ ت
Jan 09, 2024
$0.000498
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲۴.۳۶ ت
Jan 05, 2024
$0.000472