تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت REVV از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۰۲.۰۱ ت
Jul 11, 2024
$0.006845
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۰۹.۹۳ ت
Jul 07, 2024
$0.006763
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۲۹.۹۵ ت
Jul 03, 2024
$0.006973
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۲۹.۶۰ ت
Jun 29, 2024
$0.007012
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۰۸.۴۹ ت
Jun 25, 2024
$0.006667
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴۰۴.۳۳ ت
Jun 21, 2024
$0.006802
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۷۰.۳۱ ت
Jun 17, 2024
$0.008014
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۸۳.۱۴ ت
Jun 13, 2024
$0.008192
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۸۷.۷۳ ت
Jun 09, 2024
$0.008253
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۲۶.۶۶ ت
Jun 05, 2024
$0.009022
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۰۵.۲۳ ت
Jun 01, 2024
$0.008579
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۱۷.۸۰ ت
May 28, 2024
$0.008970
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۸۰.۷۷ ت
May 24, 2024
$0.008258
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۸۶.۹۹ ت
May 20, 2024
$0.008199
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲۲.۰۹ ت
May 16, 2024
$0.008887
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴۲.۹۹ ت
May 12, 2024
$0.008928
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴۶.۲۷ ت
May 08, 2024
$0.008880
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۸۹.۵۸ ت
May 04, 2024
$0.009555
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۷۸.۹۸ ت
Apr 30, 2024
$0.011031
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶۶.۱۸ ت
Apr 26, 2024
$0.012024
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۵۱.۷۱ ت
Apr 22, 2024
$0.013048
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۷۷۴.۵۹ ت
Apr 18, 2024
$0.011547
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۸۳۱.۴۱ ت
Apr 14, 2024
$0.011955
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۹۸۸.۳۳ ت
Apr 10, 2024
$0.015220
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۹۵۳.۸۵ ت
Apr 06, 2024
$0.014699
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۹۵۶.۸۶ ت
Apr 02, 2024
$0.015174
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۰۴.۵۶ ت
Mar 29, 2024
$0.016255
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۹۳۶.۴۸ ت
Mar 25, 2024
$0.015169
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۹۷۹.۴۳ ت
Mar 21, 2024
$0.015977
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۹۸۳.۵۳ ت
Mar 17, 2024
$0.016452
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۳۳۲.۳۹ ت
Mar 13, 2024
$0.022319
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۲۵.۹۹ ت
Mar 09, 2024
$0.017166
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۹۳۸.۷۵ ت
Mar 05, 2024
$0.015562
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۸۷۱.۵۱ ت
Mar 01, 2024
$0.014721
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۷۵.۵۷ ت
Feb 26, 2024
$0.011780
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۷۰۳.۸۱ ت
Feb 22, 2024
$0.012353
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۷۶۳.۶۹ ت
Feb 18, 2024
$0.013637
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۶۵۲.۶۲ ت
Feb 14, 2024
$0.011832
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۶۰۱.۷۱ ت
Feb 10, 2024
$0.010967
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۵۹۳.۲۶ ت
Feb 06, 2024
$0.010720
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۶۵۰.۴۰ ت
Feb 02, 2024
$0.011166
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۶۰۵.۶۰ ت
Jan 29, 2024
$0.010642
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۶۱۶.۶۴ ت
Jan 25, 2024
$0.011106
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۶۳۹.۱۲ ت
Jan 21, 2024
$0.011877
۲۷ دی ۱۴۰۲
۷۲۸.۵۵ ت
Jan 17, 2024
$0.013643
۲۳ دی ۱۴۰۲
۷۶۷.۳۶ ت
Jan 13, 2024
$0.014625
۱۹ دی ۱۴۰۲
۶۸۶.۵۵ ت
Jan 09, 2024
$0.013344
۱۵ دی ۱۴۰۲
۷۳۶.۷۵ ت
Jan 05, 2024
$0.014288
۱۱ دی ۱۴۰۲
۷۹۸.۲۲ ت
Jan 01, 2024
$0.015592
۰۷ دی ۱۴۰۲
۸۲۳.۲۰ ت
Dec 28, 2023
$0.016269