تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Raptoreum از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۴۵.۹۶ ت
Jul 22, 2024
$0.000799
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۱۸ ت
Jul 19, 2024
$0.000832
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۶۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000804
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۵.۵۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000778
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۶۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000791
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۴۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000833
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۵.۶۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000900
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۵.۹۱ ت
Jul 01, 2024
$0.000902
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۱۵ ت
Jun 28, 2024
$0.000944
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۶.۷۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000926
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۹۲ ت
Jun 22, 2024
$0.000992
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۸.۱۲ ت
Jun 19, 2024
$0.000981
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۶۳.۴۵ ت
Jun 16, 2024
$0.001082
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۵.۸۱ ت
Jun 13, 2024
$0.000946
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۵۸.۷۸ ت
Jun 10, 2024
$0.000995
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۶.۰۴ ت
Jun 07, 2024
$0.000954
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۵۷.۷۶ ت
Jun 04, 2024
$0.000978
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۸.۴۰ ت
Jun 01, 2024
$0.000991
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۶۴.۹۴ ت
May 29, 2024
$0.001112
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۶۲.۸۶ ت
May 26, 2024
$0.001098
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۶۳.۹۰ ت
May 23, 2024
$0.001112
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۱.۷۹ ت
May 20, 2024
$0.001208
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۵.۰۷ ت
May 17, 2024
$0.001111
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۶.۴۴ ت
May 14, 2024
$0.001121
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۰.۸۵ ت
May 11, 2024
$0.001156
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۴.۲۹ ت
May 08, 2024
$0.001207
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۵.۶۶ ت
May 05, 2024
$0.001238
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۷.۷۹ ت
May 02, 2024
$0.001259
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶.۱۳ ت
Apr 29, 2024
$0.001250
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۳.۵۵ ت
Apr 26, 2024
$0.001311
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۴.۱۰ ت
Apr 23, 2024
$0.001286
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۲.۱۰ ت
Apr 20, 2024
$0.001234
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۸۸.۲۶ ت
Apr 17, 2024
$0.001326
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۸۳.۱۳ ت
Apr 14, 2024
$0.001195
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۸۶.۶۴ ت
Apr 11, 2024
$0.001333
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۹۵.۱۰ ت
Apr 08, 2024
$0.001488
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۹۵.۴۴ ت
Apr 05, 2024
$0.001471
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۹۵.۷۲ ت
Apr 02, 2024
$0.001518
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۲.۷۴ ت
Mar 30, 2024
$0.001656
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۹۸.۹۶ ت
Mar 27, 2024
$0.001607
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۹۴.۴۰ ت
Mar 24, 2024
$0.001522
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۸۸.۰۰ ت
Mar 21, 2024
$0.001435
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۸۴.۳۴ ت
Mar 18, 2024
$0.001398
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۹۴.۲۳ ت
Mar 15, 2024
$0.001568
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۹۱.۸۷ ت
Mar 12, 2024
$0.001540
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۰.۴۸ ت
Mar 09, 2024
$0.001681
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۹۴.۸۸ ت
Mar 06, 2024
$0.001590
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۹۱.۱۹ ت
Mar 03, 2024
$0.001538
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۹۱.۴۰ ت
Feb 29, 2024
$0.001564
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۸۰.۱۳ ت
Feb 26, 2024
$0.001397

افزودن تراکنش

Raptoreum

RTM

  • RTM
  • IRT
  • USD