تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Sirius Chain از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۶۹ ت
Jul 19, 2024
$0.000668
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۱۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000687
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۹۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000642
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۴۰ ت
Jul 01, 2024
$0.000684
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۶۱ ت
Jun 25, 2024
$0.000711
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۵.۹۹ ت
Jun 19, 2024
$0.000607
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۹.۹۰ ت
Jun 13, 2024
$0.000676
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۳.۱۳ ت
Jun 07, 2024
$0.000734
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۹.۱۱ ت
Jun 01, 2024
$0.000664
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۲.۸۷ ت
May 26, 2024
$0.000749
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۱.۵۸ ت
May 20, 2024
$0.000868
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۱.۶۲ ت
May 14, 2024
$0.000871
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲.۱۸ ت
May 08, 2024
$0.000848
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴.۵۰ ت
May 02, 2024
$0.000882
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱.۶۰ ت
Apr 26, 2024
$0.000966
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۷.۱۷ ت
Apr 20, 2024
$0.001009
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۷۶.۵۵ ت
Apr 14, 2024
$0.001100
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۸۳.۹۵ ت
Apr 08, 2024
$0.001314
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۷۰.۵۸ ت
Apr 02, 2024
$0.001119
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۶۱.۰۸ ت
Mar 27, 2024
$0.000992
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۴.۱۰ ت
Mar 21, 2024
$0.001045
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۶۷.۳۹ ت
Mar 15, 2024
$0.001122
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۶۱.۷۹ ت
Mar 09, 2024
$0.001033
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۰.۱۲ ت
Mar 03, 2024
$0.001014
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۷۰.۳۴ ت
Feb 26, 2024
$0.001226
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۵۳.۷۷ ت
Feb 20, 2024
$0.000954
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۳۵.۶۲ ت
Feb 14, 2024
$0.000645
۱۹ بهمن ۱۴۰۲
۳۱.۴۵ ت
Feb 08, 2024
$0.000567
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۳۳.۹۶ ت
Feb 02, 2024
$0.000583
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۳۵.۴۳ ت
Jan 27, 2024
$0.000639
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۳۵.۹۰ ت
Jan 21, 2024
$0.000667
۲۵ دی ۱۴۰۲
۳۹.۹۳ ت
Jan 15, 2024
$0.000748
۱۹ دی ۱۴۰۲
۴۳.۸۷ ت
Jan 09, 2024
$0.000852
۱۳ دی ۱۴۰۲
۴۵.۰۳ ت
Jan 03, 2024
$0.000880
۰۷ دی ۱۴۰۲
۳۰.۴۶ ت
Dec 28, 2023
$0.000602
۰۱ دی ۱۴۰۲
۲۶.۸۳ ت
Dec 22, 2023
$0.000536
۲۵ آذر ۱۴۰۲
۳۰.۱۱ ت
Dec 16, 2023
$0.000592
۱۹ آذر ۱۴۰۲
۲۸.۴۳ ت
Dec 10, 2023
$0.000563
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۲۶.۸۳ ت
Dec 04, 2023
$0.000531
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۲۷.۱۳ ت
Nov 28, 2023
$0.000534
۰۱ آذر ۱۴۰۲
۲۶.۸۲ ت
Nov 22, 2023
$0.000525
۲۵ آبان ۱۴۰۲
۳۰.۶۸ ت
Nov 16, 2023
$0.000599
۱۹ آبان ۱۴۰۲
۳۳.۸۴ ت
Nov 10, 2023
$0.000656
۱۳ آبان ۱۴۰۲
۳۷.۳۳ ت
Nov 04, 2023
$0.000719
۰۷ آبان ۱۴۰۲
۳۹.۳۴ ت
Oct 29, 2023
$0.000753
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۳۲.۹۲ ت
Oct 23, 2023
$0.000649
۲۵ مهر ۱۴۰۲
۳۲.۳۵ ت
Oct 17, 2023
$0.000638
۱۹ مهر ۱۴۰۲
۳۴.۷۴ ت
Oct 11, 2023
$0.000656
۱۳ مهر ۱۴۰۲
۳۵.۷۱ ت
Oct 05, 2023
$0.000710
۰۷ مهر ۱۴۰۲
۳۶.۶۹ ت
Sep 29, 2023
$0.000740