تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت PowerPool از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۹۶۱.۲۴ ت
Jul 19, 2024
$0.224039
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۰۸۸.۶۹ ت
Jul 15, 2024
$0.223738
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۹۰۷.۵۷ ت
Jul 11, 2024
$0.202680
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۱۵۰.۸۵ ت
Jul 07, 2024
$0.216991
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۴۴۰.۱۶ ت
Jul 03, 2024
$0.234212
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۶۶۹.۰۲ ت
Jun 29, 2024
$0.304748
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۳۳۱.۴۸ ت
Jun 25, 2024
$0.315538
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۹۳۳.۳۷ ت
Jun 21, 2024
$0.318550
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۱,۴۴۷.۴۲ ت
Jun 17, 2024
$0.365457
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۲,۲۶۱.۰۳ ت
Jun 13, 2024
$0.377465
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۲,۱۸۵.۲۰ ت
Jun 09, 2024
$0.375438
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۳,۷۴۵.۱۰ ت
Jun 05, 2024
$0.406778
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۲,۸۴۵.۱۴ ت
Jun 01, 2024
$0.387935
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۲,۳۳۰.۷۸ ت
May 28, 2024
$0.386841
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۱,۲۱۳.۲۶ ت
May 24, 2024
$0.364379
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲,۹۲۴.۳۲ ت
May 20, 2024
$0.385957
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲,۱۱۶.۹۰ ت
May 16, 2024
$0.376473
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱,۸۲۰.۷۳ ت
May 12, 2024
$0.358787
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳,۰۲۸.۹۱ ت
May 08, 2024
$0.374371
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴,۸۶۶.۳۲ ت
May 04, 2024
$0.403000
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵,۹۸۸.۰۸ ت
Apr 30, 2024
$0.422234
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸,۱۱۰.۶۵ ت
Apr 26, 2024
$0.441179
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۹,۹۱۶.۴۴ ت
Apr 22, 2024
$0.458317
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۷,۸۳۰.۷۹ ت
Apr 18, 2024
$0.414880
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۹,۵۲۹.۹۷ ت
Apr 14, 2024
$0.424622
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۷,۶۲۰.۹۹ ت
Apr 10, 2024
$0.579359
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۶,۰۰۹.۴۲ ت
Apr 06, 2024
$0.554943
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۸,۰۶۶.۸۸ ت
Apr 02, 2024
$0.603680
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۹,۰۶۲.۷۶ ت
Mar 29, 2024
$0.632098
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۵,۸۹۶.۲۸ ت
Mar 25, 2024
$0.581476
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۳,۲۸۱.۲۷ ت
Mar 21, 2024
$0.542915
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۲,۳۶۹.۰۶ ت
Mar 17, 2024
$0.541460
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۷,۱۸۱.۷۱ ت
Mar 13, 2024
$0.622850
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۶,۳۷۷.۴۶ ت
Mar 09, 2024
$0.608649
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۱,۳۹۷.۰۰ ت
Mar 05, 2024
$0.520511
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۸,۰۹۴.۷۸ ت
Mar 01, 2024
$0.474574
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۶,۳۱۶.۶۵ ت
Feb 26, 2024
$0.458897
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۴,۸۵۰.۲۹ ت
Feb 22, 2024
$0.436184
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۶,۲۷۹.۸۰ ت
Feb 18, 2024
$0.469299
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۴,۳۳۱.۳۳ ت
Feb 14, 2024
$0.441148
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۴,۳۴۱.۶۱ ت
Feb 10, 2024
$0.443667
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲۲,۳۱۹.۰۰ ت
Feb 06, 2024
$0.403303
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۵,۴۳۴.۷۷ ت
Feb 02, 2024
$0.436670
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۲,۴۵۶.۶۶ ت
Jan 29, 2024
$0.394630
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۱,۴۳۳.۶۸ ت
Jan 25, 2024
$0.386036
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۹,۶۸۷.۹۲ ت
Jan 21, 2024
$0.365881
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲۰,۱۷۹.۱۷ ت
Jan 17, 2024
$0.377887
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱۹,۶۴۴.۶۸ ت
Jan 13, 2024
$0.374412
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۸,۴۳۳.۰۹ ت
Jan 09, 2024
$0.358282
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱۹,۰۳۱.۹۱ ت
Jan 05, 2024
$0.369103