تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت PolygonFarm Finance از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶۰۰.۶۶ ت
Jul 19, 2024
$0.010382
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶۲۰.۱۶ ت
Jul 16, 2024
$0.010700
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵۹۸.۰۰ ت
Jul 13, 2024
$0.010228
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۹۸.۹۲ ت
Jul 10, 2024
$0.010157
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۲۹.۱۰ ت
Jul 07, 2024
$0.010380
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶۶۱.۶۰ ت
Jul 04, 2024
$0.010714
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۸۵.۱۶ ت
Jul 01, 2024
$0.011053
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۸۴.۳۵ ت
Jun 28, 2024
$0.011114
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۷۶.۳۰ ت
Jun 25, 2024
$0.011039
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶۶۷.۴۴ ت
Jun 22, 2024
$0.011246
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۵۰.۸۴ ت
Jun 19, 2024
$0.010989
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۶۸۴.۶۲ ت
Jun 16, 2024
$0.011675
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۷۰۷.۴۵ ت
Jun 13, 2024
$0.011995
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۷۱۷.۶۷ ت
Jun 10, 2024
$0.012153
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۷۶۰.۴۳ ت
Jun 07, 2024
$0.012946
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۷۵۰.۸۹ ت
Jun 04, 2024
$0.012724
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷۴۲.۲۹ ت
Jun 01, 2024
$0.012604
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۷۶۸.۰۶ ت
May 29, 2024
$0.013155
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۷۵۱.۱۱ ت
May 26, 2024
$0.013124
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۷۴۹.۰۰ ت
May 23, 2024
$0.013033
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۴۹.۵۷ ت
May 20, 2024
$0.012619
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۴۲.۷۵ ت
May 17, 2024
$0.012690
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۳۳.۱۷ ت
May 14, 2024
$0.012378
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶۴.۶۵ ت
May 11, 2024
$0.012478
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۸۴.۳۴ ت
May 08, 2024
$0.012750
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۰۶.۹۱ ت
May 05, 2024
$0.013206
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۸۲.۴۴ ت
May 02, 2024
$0.012664
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۰۴.۳۸ ت
Apr 29, 2024
$0.013215
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۳۷.۳۶ ت
Apr 26, 2024
$0.013141
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۷۵.۳۷ ت
Apr 23, 2024
$0.013392
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۳۴.۶۵ ت
Apr 20, 2024
$0.012547
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۸۶۱.۴۰ ت
Apr 17, 2024
$0.012941
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۸۵۵.۱۳ ت
Apr 14, 2024
$0.012296
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۹۶۵.۲۶ ت
Apr 11, 2024
$0.014852
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۹۴۱.۷۰ ت
Apr 08, 2024
$0.014739
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۹۴۸.۴۸ ت
Apr 05, 2024
$0.014627
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۹۴۹.۶۶ ت
Apr 02, 2024
$0.015060
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۹۶۵.۵۷ ت
Mar 30, 2024
$0.015568
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۴۰.۹۱ ت
Mar 27, 2024
$0.016910
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۹۶۸.۰۲ ت
Mar 24, 2024
$0.015609
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۹۶۶.۰۹ ت
Mar 21, 2024
$0.015759
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۰۱.۳۴ ت
Mar 18, 2024
$0.016597
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۸۱.۸۹ ت
Mar 15, 2024
$0.018011
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۹۴.۹۵ ت
Mar 12, 2024
$0.018360
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۳۲.۰۳ ت
Mar 09, 2024
$0.017267
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۹۶۰.۹۸ ت
Mar 06, 2024
$0.016113
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۹۹۷.۹۲ ت
Mar 03, 2024
$0.016834
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۹۳۰.۹۳ ت
Feb 29, 2024
$0.015935
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۹۰۶.۳۳ ت
Feb 26, 2024
$0.015804
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۹۱۲.۳۴ ت
Feb 23, 2024
$0.015905