تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Polycat Finance از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۳۷۰.۷۶ ت
Jul 19, 2024
$0.179262
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۸۷۸.۱۴ ت
Jul 16, 2024
$0.187690
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹,۷۲۸.۹۱ ت
Jul 13, 2024
$0.166405
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۱۵۳.۲۸ ت
Jul 10, 2024
$0.172194
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۳۷۰.۶۳ ت
Jul 07, 2024
$0.171234
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۹۶۶.۹۲ ت
Jul 04, 2024
$0.177613
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۶۶۶.۳۰ ت
Jul 01, 2024
$0.172077
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۷۲۸.۲۵ ت
Jun 28, 2024
$0.174240
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۹,۹۳۴.۶۵ ت
Jun 25, 2024
$0.162158
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۹,۷۹۹.۱۲ ت
Jun 22, 2024
$0.165112
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۹,۶۷۸.۹۶ ت
Jun 19, 2024
$0.163435
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۱۳۰.۱۵ ت
Jun 16, 2024
$0.172761
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۹,۵۰۹.۱۱ ت
Jun 13, 2024
$0.161241
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۹,۳۶۵.۶۰ ت
Jun 10, 2024
$0.158596
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۹,۹۷۱.۶۲ ت
Jun 07, 2024
$0.169784
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۹,۳۴۳.۴۵ ت
Jun 04, 2024
$0.158335
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷,۸۵۰.۴۸ ت
Jun 01, 2024
$0.133309
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۸,۰۸۶.۴۲ ت
May 29, 2024
$0.138499
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۷,۹۵۱.۸۷ ت
May 26, 2024
$0.138947
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۷,۹۲۱.۳۶ ت
May 23, 2024
$0.137844
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۷۶۸.۳۱ ت
May 20, 2024
$0.130788
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۷۲۷.۷۶ ت
May 17, 2024
$0.132035
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۵۸۰.۶۰ ت
May 14, 2024
$0.127984
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۸۸۱.۱۶ ت
May 11, 2024
$0.128614
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۱۴۴.۳۱ ت
May 08, 2024
$0.132398
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۴۱۴.۵۶ ت
May 05, 2024
$0.137715
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۵۵۳.۰۷ ت
May 02, 2024
$0.122249
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۷۶۵.۱۶ ت
Apr 29, 2024
$0.127581
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۰۶۸.۰۴ ت
Apr 26, 2024
$0.126623
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۵۰۰.۴۹ ت
Apr 23, 2024
$0.130055
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۰۰۸.۴۲ ت
Apr 20, 2024
$0.105357
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۷,۲۷۷.۵۴ ت
Apr 17, 2024
$0.109336
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۷,۱۷۰.۰۰ ت
Apr 14, 2024
$0.103100
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۸,۴۰۹.۶۶ ت
Apr 11, 2024
$0.129396
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۸,۴۴۳.۷۱ ت
Apr 08, 2024
$0.132163
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۸,۴۶۰.۳۷ ت
Apr 05, 2024
$0.130472
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۸,۶۴۹.۰۹ ت
Apr 02, 2024
$0.137160
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۳۲۲.۷۱ ت
Mar 30, 2024
$0.166440
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۹۳۴.۸۳ ت
Mar 27, 2024
$0.177650
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۳۳۷.۳۹ ت
Mar 24, 2024
$0.166694
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۹۶۳.۲۶ ت
Mar 21, 2024
$0.195156
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۲,۱۰۱.۰۷ ت
Mar 18, 2024
$0.200581
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۲,۱۸۱.۳۱ ت
Mar 15, 2024
$0.202795
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۲,۵۸۳.۱۰ ت
Mar 12, 2024
$0.210991
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۶۷۸.۲۵ ت
Mar 09, 2024
$0.195394
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۹۶۱.۹۶ ت
Mar 06, 2024
$0.200572
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۹۰۹.۲۱ ت
Mar 03, 2024
$0.200901
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۷۱۵.۶۳ ت
Feb 29, 2024
$0.200548
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۲,۴۴۶.۹۳ ت
Feb 26, 2024
$0.217044
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۲,۳۱۷.۶۸ ت
Feb 23, 2024
$0.214745

افزودن تراکنش

Polycat Finance

FISH

  • FISH
  • IRT
  • USD