تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Pi Network DeFi از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۸۵ ت
Jul 19, 2024
$0.000032
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۹۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000032
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۷۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000029
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۷۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000029
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۷۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000029
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۹۳ ت
Jul 04, 2024
$0.000031
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۲ ت
Jul 01, 2024
$0.000032
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۶ ت
Jun 28, 2024
$0.000033
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۱ ت
Jun 25, 2024
$0.000032
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۱ ت
Jun 22, 2024
$0.000033
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲.۰۳ ت
Jun 19, 2024
$0.000034
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲.۰۷ ت
Jun 16, 2024
$0.000035
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲.۱۳ ت
Jun 13, 2024
$0.000036
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲.۳۵ ت
Jun 10, 2024
$0.000039
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲.۴۳ ت
Jun 07, 2024
$0.000041
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲.۱۶ ت
Jun 04, 2024
$0.000036
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲.۰۶ ت
Jun 01, 2024
$0.000035
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲.۰۸ ت
May 29, 2024
$0.000035
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲.۰۳ ت
May 26, 2024
$0.000035
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲.۰۷ ت
May 23, 2024
$0.000036
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۰۱ ت
May 20, 2024
$0.000033
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۹۴ ت
May 17, 2024
$0.000033
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۰۵ ت
May 14, 2024
$0.000034
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۰۹ ت
May 11, 2024
$0.000034
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۰۹ ت
May 08, 2024
$0.000034
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۰۹ ت
May 05, 2024
$0.000034
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۰۰ ت
May 02, 2024
$0.000032
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۱۴ ت
Apr 29, 2024
$0.000035
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۲۸ ت
Apr 26, 2024
$0.000035
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۲۵ ت
Apr 23, 2024
$0.000034
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۲۴ ت
Apr 20, 2024
$0.000033
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲.۱۶ ت
Apr 17, 2024
$0.000032
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲.۳۳ ت
Apr 14, 2024
$0.000033
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲.۳۹ ت
Apr 11, 2024
$0.000036
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲.۴۷ ت
Apr 08, 2024
$0.000038
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲.۷۵ ت
Apr 05, 2024
$0.000042
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲.۶۲ ت
Apr 02, 2024
$0.000041
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲.۷۶ ت
Mar 30, 2024
$0.000044
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲.۶۰ ت
Mar 27, 2024
$0.000042
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲.۴۲ ت
Mar 24, 2024
$0.000039
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲.۴۶ ت
Mar 21, 2024
$0.000040
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲.۸۲ ت
Mar 18, 2024
$0.000046
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲.۷۳ ت
Mar 15, 2024
$0.000045
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲.۱۸ ت
Mar 12, 2024
$0.000036
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱.۸۳ ت
Mar 09, 2024
$0.000030
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱.۵۸ ت
Mar 06, 2024
$0.000026
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱.۵۱ ت
Mar 03, 2024
$0.000025
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱.۵۲ ت
Feb 29, 2024
$0.000026
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱.۴۶ ت
Feb 26, 2024
$0.000025
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱.۴۴ ت
Feb 23, 2024
$0.000025