تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت PELFORT از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۱۷.۳۳ ت
Jul 25, 2024
$0.000294
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۱۷.۷۰ ت
Jul 25, 2024
$0.000300
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۱۹.۱۹ ت
Jul 25, 2024
$0.000326
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۲۱.۰۶ ت
Jul 24, 2024
$0.000360
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۲۱.۷۸ ت
Jul 24, 2024
$0.000374
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۲۱.۳۱ ت
Jul 24, 2024
$0.000364
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۲۱.۵۹ ت
Jul 24, 2024
$0.000370
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۲۳.۶۶ ت
Jul 23, 2024
$0.000404
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۲۵.۱۰ ت
Jul 23, 2024
$0.000429
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۲۳.۴۳ ت
Jul 23, 2024
$0.000403
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۲۱.۷۸ ت
Jul 23, 2024
$0.000375
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۰.۵۱ ت
Jul 22, 2024
$0.000355
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۱.۵۵ ت
Jul 22, 2024
$0.000371
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۱.۳۵ ت
Jul 22, 2024
$0.000368
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۲.۹۵ ت
Jul 22, 2024
$0.000399
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۴۴ ت
Jul 21, 2024
$0.000372
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۴۳ ت
Jul 21, 2024
$0.000372
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۸۹ ت
Jul 21, 2024
$0.000381
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۹۷ ت
Jul 21, 2024
$0.000383
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۵۹ ت
Jul 20, 2024
$0.000375
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۹۲ ت
Jul 20, 2024
$0.000347
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۰۷ ت
Jul 20, 2024
$0.000351
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۱۷ ت
Jul 20, 2024
$0.000335
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۴۰ ت
Jul 19, 2024
$0.000337
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۶۱ ت
Jul 19, 2024
$0.000321
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۸۳ ت
Jul 19, 2024
$0.000325
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۴۳ ت
Jul 19, 2024
$0.000318
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۲۶ ت
Jul 18, 2024
$0.000316
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۶۷ ت
Jul 18, 2024
$0.000323
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۶۸ ت
Jul 18, 2024
$0.000322
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۱۹ ت
Jul 18, 2024
$0.000314
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۲۱ ت
Jul 17, 2024
$0.000314
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۸۸ ت
Jul 17, 2024
$0.000343
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۵۸ ت
Jul 17, 2024
$0.000355
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۹۱ ت
Jul 17, 2024
$0.000308
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۷۹ ت
Jul 16, 2024
$0.000306
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۵۴ ت
Jul 16, 2024
$0.000285
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۱۶ ت
Jul 16, 2024
$0.000296
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۸۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000307
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۳۰ ت
Jul 15, 2024
$0.000280
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۰۹ ت
Jul 15, 2024
$0.000275
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۶۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000268
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۱۰ ت
Jul 15, 2024
$0.000258
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۶۱ ت
Jul 14, 2024
$0.000248
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۴۹ ت
Jul 14, 2024
$0.000248
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۲۰ ت
Jul 14, 2024
$0.000244
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۰۱ ت
Jul 14, 2024
$0.000241
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۵۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000233
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۶۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000234
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۵۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000232

افزودن تراکنش

PELFORT

$PELF

  • $PELF
  • IRT
  • USD