تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت OX Coin از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۲۹.۹۲ ت
Jul 20, 2024
$0.004007
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۲۸.۸۵ ت
Jul 20, 2024
$0.004002
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۲۳.۵۷ ت
Jul 19, 2024
$0.003862
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۱۴.۷۷ ت
Jul 19, 2024
$0.003712
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۱۸.۷۳ ت
Jul 18, 2024
$0.003784
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۲۱.۲۰ ت
Jul 18, 2024
$0.003822
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۳۰.۴۶ ت
Jul 17, 2024
$0.003983
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۳۸.۱۲ ت
Jul 17, 2024
$0.004103
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۳۸.۵۹ ت
Jul 16, 2024
$0.004112
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۵۸.۷۰ ت
Jul 16, 2024
$0.004463
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۵۶.۱۶ ت
Jul 15, 2024
$0.004393
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۳۶.۰۵ ت
Jul 15, 2024
$0.004035
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۲۹.۱۰ ت
Jul 14, 2024
$0.003923
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۲۶.۳۶ ت
Jul 14, 2024
$0.003895
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۰۴.۳۵ ت
Jul 13, 2024
$0.003517
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۰۶.۸۴ ت
Jul 13, 2024
$0.003537
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۴۳.۷۹ ت
Jul 12, 2024
$0.004144
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۴۶.۴۶ ت
Jul 12, 2024
$0.004191
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۷۷.۳۵ ت
Jul 11, 2024
$0.004731
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۸۵.۱۹ ت
Jul 11, 2024
$0.004856
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۹۵.۸۲ ت
Jul 10, 2024
$0.005006
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۸۴.۷۲ ت
Jul 10, 2024
$0.004828
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۰۱.۹۶ ت
Jul 09, 2024
$0.005096
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۰۸.۱۶ ت
Jul 09, 2024
$0.005172
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۱۳.۲۸ ت
Jul 08, 2024
$0.005245
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۹۸.۹۴ ت
Jul 08, 2024
$0.004996
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۲۶.۲۰ ت
Jul 07, 2024
$0.005427
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۴۴.۷۱ ت
Jul 07, 2024
$0.005687
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۴۸.۸۳ ت
Jul 06, 2024
$0.005747
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۶۱.۲۲ ت
Jul 06, 2024
$0.006053
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۷۶.۲۸ ت
Jul 05, 2024
$0.006075
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۹۳.۶۷ ت
Jul 05, 2024
$0.006360
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۳۶.۱۲ ت
Jul 04, 2024
$0.007062
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۹۸.۳۵ ت
Jul 04, 2024
$0.008071
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۱۰.۱۹ ت
Jul 03, 2024
$0.008277
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۹۰.۳۵ ت
Jul 03, 2024
$0.007953
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴۹۷.۳۷ ت
Jul 02, 2024
$0.008036
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵۳۰.۹۴ ت
Jul 02, 2024
$0.008556
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۹۰.۰۱ ت
Jul 01, 2024
$0.007910
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۲۲.۰۲ ت
Jul 01, 2024
$0.006808
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴۱۵.۰۱ ت
Jun 30, 2024
$0.006667
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴۰۶.۵۰ ت
Jun 30, 2024
$0.006576
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۱۲.۵۴ ت
Jun 29, 2024
$0.006714
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۲۱.۸۸ ت
Jun 29, 2024
$0.006886
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۴۱.۳۲ ت
Jun 28, 2024
$0.007173
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۳۶.۵۵ ت
Jun 28, 2024
$0.007090
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴۳۱.۹۶ ت
Jun 27, 2024
$0.007014
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴۳۳.۲۹ ت
Jun 27, 2024
$0.007112
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۴۳۳.۶۴ ت
Jun 26, 2024
$0.007174
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۴۴۰.۸۷ ت
Jun 26, 2024
$0.007308