تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Okayeg از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۲۰۰۹۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000003
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۹۹۹۴۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000003
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۹۷۵۷۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000003
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۹۳۵۸۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000003
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۹۲۵۴۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000003
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۱۳۳۱۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000003
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۰۸۷۳۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000003
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۱۰۵۱۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000003
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۱۱۴۰۳ ت
Jul 12, 2024
$0.000003
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۲۱۸۱۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000003
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۲۳۰۶۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000003
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۲۴۸۸۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000003
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۶۹۳۴۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000004
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۹۴۵۸۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000005
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۰۰۰۸۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000005
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۰۰۸۳۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000005
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۸۹۸۴۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000004
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۹۷۲۹۹ ت
Jul 09, 2024
$0.000005
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۱۵۶۱۶ ت
Jul 09, 2024
$0.000005
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۰۴۷۵۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000005
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۷۴۴۹۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000004
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۴۵۵۱۴ ت
Jul 08, 2024
$0.000004
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۴۹۸۰۲ ت
Jul 08, 2024
$0.000004
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۳۶۳۲۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000003
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۳۹۷۹۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000004
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۴۴۱۱۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000004
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۵۴۴۱۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000004
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۶۲۳۸۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000004
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۷۶۰۲۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000004
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۷۹۳۷۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000004
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۷۶۳۵۸ ت
Jul 06, 2024
$0.000004
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۷۷۵۸۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000004
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۶۷۶۵۵ ت
Jul 06, 2024
$0.000004
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۸۰۳۴۵ ت
Jul 05, 2024
$0.000004
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۷۷۸۵۰ ت
Jul 05, 2024
$0.000004
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۶۴۴۱۷ ت
Jul 05, 2024
$0.000004
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۲۶۲۶۱ ت
Jul 05, 2024
$0.000005
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۲۰۰۵۰ ت
Jul 04, 2024
$0.000005
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۱۴۲۹۸ ت
Jul 04, 2024
$0.000005
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۴۲۸۸۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000005
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۵۲۲۳۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000005
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۵۸۲۵۸ ت
Jul 03, 2024
$0.000005
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۹۲۹۷۶ ت
Jul 03, 2024
$0.000006
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۹۴۹۶۳ ت
Jul 03, 2024
$0.000006
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۲۴۱۵۰ ت
Jul 03, 2024
$0.000006
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۳۱۰۷۵ ت
Jul 02, 2024
$0.000006
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۳۸۵۴۷ ت
Jul 02, 2024
$0.000007
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۹۶۶۰۱ ت
Jul 02, 2024
$0.000006
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۸۹۰۲۴ ت
Jul 02, 2024
$0.000006
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۱۲۸۱۶ ت
Jul 01, 2024
$0.000006