تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت NumberGoUpTech از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۳.۱۳ ت
Jul 25, 2024
$0.000053
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۳.۴۹ ت
Jul 25, 2024
$0.000059
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۳.۶۹ ت
Jul 24, 2024
$0.000063
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۳.۶۹ ت
Jul 24, 2024
$0.000063
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۳.۴۹ ت
Jul 23, 2024
$0.000059
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۴.۱۶ ت
Jul 23, 2024
$0.000071
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳.۹۴ ت
Jul 22, 2024
$0.000068
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳.۷۴ ت
Jul 22, 2024
$0.000065
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۸ ت
Jul 21, 2024
$0.000057
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۹۲ ت
Jul 21, 2024
$0.000050
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۰ ت
Jul 20, 2024
$0.000047
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۳ ت
Jul 20, 2024
$0.000046
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۸ ت
Jul 19, 2024
$0.000036
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۵ ت
Jul 19, 2024
$0.000044
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۳ ت
Jul 18, 2024
$0.000045
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۶ ت
Jul 18, 2024
$0.000046
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۹ ت
Jul 17, 2024
$0.000046
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۳ ت
Jul 17, 2024
$0.000045
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۶ ت
Jul 16, 2024
$0.000037
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۷ ت
Jul 16, 2024
$0.000037
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000037
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۴ ت
Jul 15, 2024
$0.000038
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۸ ت
Jul 14, 2024
$0.000039
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۳ ت
Jul 14, 2024
$0.000036
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000041
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000036
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۹۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000033
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000034
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000038
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000034
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000036
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000037
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000035
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۹ ت
Jul 09, 2024
$0.000035
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000038
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۷ ت
Jul 08, 2024
$0.000038
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000037
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000040
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۶ ت
Jul 06, 2024
$0.000037
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۱ ت
Jul 06, 2024
$0.000038
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۹ ت
Jul 05, 2024
$0.000033
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۰ ت
Jul 05, 2024
$0.000035
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000037
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000038
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۸ ت
Jul 03, 2024
$0.000041
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۳ ت
Jul 03, 2024
$0.000046
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۸ ت
Jul 02, 2024
$0.000045
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۶ ت
Jul 02, 2024
$0.000046
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۹۴ ت
Jul 01, 2024
$0.000047
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۹ ت
Jul 01, 2024
$0.000043

افزودن تراکنش

NumberGoUpTech

TECH

  • TECH
  • IRT
  • USD