تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت نود ای آی از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

26.59%
$0.547462
۳۱,۸۳۴ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۶۹ تومان
معاملات روزانه $1,047,004
ارزش بازار $52,065,805
سکه در گردش 95,103,911 GPU
ارزش بازار رقیق شده $54,746,228
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۷۶۲.۱۹ ت
Jul 13, 2024
$0.474851
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۵۸۸.۱۷ ت
Jul 12, 2024
$0.435010
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۸۹۶.۸۹ ت
Jul 12, 2024
$0.406430
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۱۷۰.۰۲ ت
Jul 11, 2024
$0.412302
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۳۰۲.۶۰ ت
Jul 11, 2024
$0.481943
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۴۴۱.۷۴ ت
Jul 10, 2024
$0.549017
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۹۳۹.۶۸ ت
Jul 10, 2024
$0.507762
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۶۳۵.۷۹ ت
Jul 09, 2024
$0.500220
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۴۲۹.۸۳ ت
Jul 09, 2024
$0.544357
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۵۷۲.۴۰ ت
Jul 08, 2024
$0.612408
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۳,۵۹۵.۸۸ ت
Jul 08, 2024
$0.561531
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۳,۵۴۱.۵۰ ت
Jul 07, 2024
$0.558108
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۴۶۰.۵۰ ت
Jul 07, 2024
$0.651104
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۶۷۹.۵۹ ت
Jul 06, 2024
$0.620863
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۱۹۰.۸۱ ت
Jul 06, 2024
$0.589712
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۷۹۹.۱۲ ت
Jul 05, 2024
$0.561847
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۶۶۲.۲۲ ت
Jul 05, 2024
$0.527720
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۸۰۵.۶۵ ت
Jul 04, 2024
$0.612123
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۰۳۸.۷۴ ت
Jul 04, 2024
$0.664638
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۸۵۸.۲۲ ت
Jul 03, 2024
$0.679125
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۵,۴۸۸.۸۱ ت
Jul 03, 2024
$0.737807
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴۷,۵۲۴.۶۷ ت
Jul 02, 2024
$0.767932
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴۷,۰۱۸.۹۹ ت
Jul 02, 2024
$0.757711
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۲۳۷.۳۵ ت
Jul 01, 2024
$0.714185
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۳,۰۶۲.۴۰ ت
Jul 01, 2024
$0.694717
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴۳,۷۵۴.۴۰ ت
Jun 30, 2024
$0.702904
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴۳,۶۵۳.۱۷ ت
Jun 30, 2024
$0.706224
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۷۹۳.۲۹ ت
Jun 29, 2024
$0.729051
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۵۷۰.۱۱ ت
Jun 29, 2024
$0.727550
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۵,۵۳۲.۴۰ ت
Jun 28, 2024
$0.740123
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۷۴۰.۸۳ ت
Jun 28, 2024
$0.759131
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۴۸۳.۲۲ ت
Jun 27, 2024
$0.722124
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴۳,۷۰۸.۲۸ ت
Jun 27, 2024
$0.717470
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۸۶۳.۴۲ ت
Jun 26, 2024
$0.775377
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۴۱۳.۲۴ ت
Jun 26, 2024
$0.819171
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۷,۹۱۱.۰۴ ت
Jun 25, 2024
$0.786310
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۰۰۴.۱۸ ت
Jun 25, 2024
$0.750904
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۲۵۹.۹۰ ت
Jun 24, 2024
$0.659042
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۴۳,۸۵۷.۲۹ ت
Jun 24, 2024
$0.725225
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۴۷,۲۵۳.۵۲ ت
Jun 23, 2024
$0.791914
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۳۸۴.۵۹ ت
Jun 23, 2024
$0.783067
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۶۳۰.۶۴ ت
Jun 22, 2024
$0.701389
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴۲,۶۶۵.۵۸ ت
Jun 22, 2024
$0.718905
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴۳,۳۰۱.۵۸ ت
Jun 21, 2024
$0.728688
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴۲,۳۳۵.۶۶ ت
Jun 21, 2024
$0.712289
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۶,۲۷۵.۱۲ ت
Jun 20, 2024
$0.783368
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۲,۶۵۲.۷۶ ت
Jun 20, 2024
$0.722236
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۹,۴۸۳.۷۵ ت
Jun 19, 2024
$0.667180
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۰,۶۴۸.۸۶ ت
Jun 19, 2024
$0.686381
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۴۲,۵۴۷.۷۸ ت
Jun 18, 2024
$0.717319