تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Ninja Protocol از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲,۲۴۳.۸۴ ت
Jul 22, 2024
$0.039049
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۹۱.۸۰ ت
Jul 19, 2024
$0.020600
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۲۶.۲۵ ت
Jul 16, 2024
$0.019432
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷۹۲.۲۰ ت
Jul 13, 2024
$0.013550
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸۹۵.۳۹ ت
Jul 10, 2024
$0.015185
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹۴۳.۷۶ ت
Jul 07, 2024
$0.015572
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۶۹.۸۲ ت
Jul 04, 2024
$0.018945
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۰۱.۴۸ ت
Jul 01, 2024
$0.020996
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۵۰.۸۸ ت
Jun 28, 2024
$0.020315
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۸۶۷.۱۰ ت
Jun 25, 2024
$0.014153
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۱.۵۱ ت
Jun 22, 2024
$0.017043
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۱۲.۳۱ ت
Jun 19, 2024
$0.022159
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۶۴.۶۰ ت
Jun 16, 2024
$0.023272
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۵۹۹.۸۵ ت
Jun 13, 2024
$0.027127
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۹۳.۷۲ ت
Jun 10, 2024
$0.030374
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲,۱۰۸.۴۱ ت
Jun 07, 2024
$0.035897
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۶۶.۳۲ ت
Jun 04, 2024
$0.035016
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲,۴۶۵.۱۶ ت
Jun 01, 2024
$0.041861
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲,۷۹۹.۳۱ ت
May 29, 2024
$0.047944
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳,۵۹۰.۹۰ ت
May 26, 2024
$0.062745
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۴,۷۶۰.۵۱ ت
May 23, 2024
$0.082840
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۷۹۶.۶۸ ت
May 20, 2024
$0.063921
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۳۰۴.۲۲ ت
May 17, 2024
$0.056455
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۶۱۲.۶۹ ت
May 14, 2024
$0.060993
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۹۶۵.۱۴ ت
May 11, 2024
$0.064708
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۷۵۰.۶۰ ت
May 08, 2024
$0.060972
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۴۴۲.۸۰ ت
May 05, 2024
$0.089078
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۱۶۰.۸۲ ت
May 02, 2024
$0.067344
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۳۹۱.۷۹ ت
Apr 29, 2024
$0.072156
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۶۲۷.۳۴ ت
Apr 26, 2024
$0.104012
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۱۹۱.۰۳ ت
Apr 23, 2024
$0.125320
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۸۶۸.۷۰ ت
Apr 20, 2024
$0.148354
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۵۵۵.۵۹ ت
Apr 17, 2024
$0.158585
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۸,۳۵۵.۶۰ ت
Apr 14, 2024
$0.120148
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۴۶۳.۸۷ ت
Apr 11, 2024
$0.176390
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۹۹۷.۸۳ ت
Apr 08, 2024
$0.203445
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۹,۵۷۹.۴۱ ت
Apr 05, 2024
$0.147730
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۹,۳۸۵.۱۱ ت
Apr 02, 2024
$0.148833
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۴,۰۷۳.۸۷ ت
Mar 30, 2024
$0.065686
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳,۳۶۹.۰۱ ت
Mar 27, 2024
$0.054733
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲,۹۸۲.۷۲ ت
Mar 24, 2024
$0.048097
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲,۱۷۶.۶۷ ت
Mar 21, 2024
$0.035508
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲,۳۶۴.۷۳ ت
Mar 18, 2024
$0.039196
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲,۶۷۵.۵۵ ت
Mar 15, 2024
$0.044542
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲,۵۹۴.۰۶ ت
Mar 12, 2024
$0.043496
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲,۵۹۸.۶۶ ت
Mar 09, 2024
$0.043479
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲,۲۳۲.۴۹ ت
Mar 06, 2024
$0.037433
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۹۱۷.۸۷ ت
Mar 03, 2024
$0.032353
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱,۲۷۵.۳۴ ت
Feb 29, 2024
$0.021831
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۱۱.۰۳ ت
Feb 26, 2024
$0.019373

افزودن تراکنش

Ninja Protocol

NINJA

  • NINJA
  • IRT
  • USD