تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت NFT Art Finance از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 13, 2024
$0.00000000002
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 10, 2024
$0.00000000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 07, 2024
$0.00000000002
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 04, 2024
$0.00000000002
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 01, 2024
$0.00000000002
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۱ ت
Jun 28, 2024
$0.00000000002
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۱ ت
Jun 25, 2024
$0.00000000002
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۱ ت
Jun 22, 2024
$0.00000000002
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۱ ت
Jun 19, 2024
$0.00000000002
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۱ ت
Jun 16, 2024
$0.00000000002
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۱ ت
Jun 13, 2024
$0.00000000003
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۱ ت
Jun 10, 2024
$0.00000000003
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jun 07, 2024
$0.00000000003
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۱ ت
Jun 04, 2024
$0.00000000003
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
Jun 01, 2024
$0.00000000003
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
May 29, 2024
$0.00000000003
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
May 26, 2024
$0.00000000004
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
May 23, 2024
$0.00000000004
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
May 20, 2024
$0.00000000004
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
May 17, 2024
$0.00000000004
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۲ ت
May 14, 2024
$0.00000000004
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
May 11, 2024
$0.00000000005
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
May 08, 2024
$0.00000000005
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
May 05, 2024
$0.00000000006
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
May 02, 2024
$0.00000000004
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Apr 29, 2024
$0.00000000005
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Apr 26, 2024
$0.00000000005
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Apr 23, 2024
$0.00000000005
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Apr 20, 2024
$0.00000000005
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Apr 17, 2024
$0.00000000005
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Apr 14, 2024
$0.00000000005
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Apr 11, 2024
$0.00000000006
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Apr 08, 2024
$0.00000000006
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Apr 05, 2024
$0.00000000006
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Apr 02, 2024
$0.00000000006
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Mar 30, 2024
$0.00000000007
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Mar 27, 2024
$0.00000000006
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Mar 24, 2024
$0.00000000007
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Mar 21, 2024
$0.00000000007
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Mar 18, 2024
$0.00000000007
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Mar 15, 2024
$0.00000000009
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Mar 12, 2024
$0.00000000008
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Mar 09, 2024
$0.00000000008
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Mar 06, 2024
$0.00000000007
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Mar 03, 2024
$0.00000000006
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Feb 29, 2024
$0.00000000006
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۳ ت
Feb 26, 2024
$0.00000000006
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Feb 23, 2024
$0.00000000007
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Feb 20, 2024
$0.00000000007
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Feb 17, 2024
$0.00000000008