تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت NerveNetwork از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۸۰.۳۴ ت
Jul 15, 2024
$0.008215
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۵۲.۵۳ ت
Jul 11, 2024
$0.007705
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۵۷.۱۱ ت
Jul 07, 2024
$0.007547
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۳۸.۹۹ ت
Jul 03, 2024
$0.008742
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۵۵۶.۷۳ ت
Jun 29, 2024
$0.009087
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۵۰.۰۰ ت
Jun 25, 2024
$0.008978
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۵۶۰.۳۶ ت
Jun 21, 2024
$0.009428
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۹۵.۳۳ ت
Jun 17, 2024
$0.010144
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۲۰.۶۶ ت
Jun 13, 2024
$0.010524
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۷۰۹.۸۹ ت
Jun 09, 2024
$0.012013
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۷۶۰.۶۲ ت
Jun 05, 2024
$0.013030
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷۶۷.۲۵ ت
Jun 01, 2024
$0.013028
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۷۷۴.۲۷ ت
May 28, 2024
$0.013412
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۷۸۳.۸۱ ت
May 24, 2024
$0.013463
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶۱.۵۷ ت
May 20, 2024
$0.012821
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۴۵.۸۹ ت
May 16, 2024
$0.012696
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۳۷.۹۸ ت
May 12, 2024
$0.013778
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۶۷.۴۴ ت
May 08, 2024
$0.014101
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶۸.۷۴ ت
May 04, 2024
$0.012458
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۲۳.۲۷ ت
Apr 30, 2024
$0.013375
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۴۹.۶۷ ت
Apr 26, 2024
$0.014904
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۲۵.۲۱ ت
Apr 22, 2024
$0.014174
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۹۴۷.۴۱ ت
Apr 18, 2024
$0.014123
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۹۴۵.۶۶ ت
Apr 14, 2024
$0.013598
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۲۵.۸۵ ت
Apr 10, 2024
$0.017338
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۲۳.۶۵ ت
Apr 06, 2024
$0.015775
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۹۴.۹۹ ت
Apr 02, 2024
$0.017364
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۵۵.۱۵ ت
Mar 29, 2024
$0.017074
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۱۹.۵۰ ت
Mar 25, 2024
$0.016514
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۸۲۱.۳۰ ت
Mar 21, 2024
$0.013397
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۷۰۹.۲۱ ت
Mar 17, 2024
$0.011863
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۷۷۵.۱۰ ت
Mar 13, 2024
$0.012984
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۶۵۷.۷۷ ت
Mar 09, 2024
$0.011005
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۶۲۹.۱۸ ت
Mar 05, 2024
$0.010430
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۵۷۹.۳۳ ت
Mar 01, 2024
$0.009786
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۱۴.۳۴ ت
Feb 26, 2024
$0.008968
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۳۳.۵۶ ت
Feb 22, 2024
$0.009365
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۵۲۱.۷۴ ت
Feb 18, 2024
$0.009317
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۵۳۳.۳۶ ت
Feb 14, 2024
$0.009670
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۴۳.۷۷ ت
Feb 10, 2024
$0.008088
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۴۴۱.۱۹ ت
Feb 06, 2024
$0.007972
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۴۶۱.۱۶ ت
Feb 02, 2024
$0.007917
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۷۱.۴۴ ت
Jan 29, 2024
$0.008284
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۴۳۸.۰۷ ت
Jan 25, 2024
$0.007889
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۴۵.۳۴ ت
Jan 21, 2024
$0.008276
۲۷ دی ۱۴۰۲
۴۸۵.۰۱ ت
Jan 17, 2024
$0.009082
۲۳ دی ۱۴۰۲
۴۷۷.۲۲ ت
Jan 13, 2024
$0.009095
۱۹ دی ۱۴۰۲
۴۶۵.۵۸ ت
Jan 09, 2024
$0.009049
۱۵ دی ۱۴۰۲
۴۸۵.۵۷ ت
Jan 05, 2024
$0.009417
۱۱ دی ۱۴۰۲
۵۰۳.۹۶ ت
Jan 01, 2024
$0.009844