تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Moutai از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

2.53%
$0.005490
۳۱۹ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۶۵ تومان
معاملات روزانه $118,089
ارزش بازار $3,825,629
سکه در گردش 696,800,663 MOUTAI
ارزش بازار رقیق شده $3,825,629
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۰۵.۰۰ ت
Jul 13, 2024
$0.005216
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۱۳.۲۹ ت
Jul 12, 2024
$0.005326
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۲۲.۵۹ ت
Jul 12, 2024
$0.005486
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۴۷.۴۶ ت
Jul 11, 2024
$0.005927
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۶۳.۵۸ ت
Jul 11, 2024
$0.006191
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۹۲.۳۱ ت
Jul 10, 2024
$0.006639
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۸۰.۳۸ ت
Jul 10, 2024
$0.006451
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۹۳.۲۶ ت
Jul 09, 2024
$0.006637
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۴۹.۰۰ ت
Jul 09, 2024
$0.005858
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۶۵.۷۷ ت
Jul 08, 2024
$0.006125
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۳۱.۵۱ ت
Jul 08, 2024
$0.005541
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۸۶.۸۹ ت
Jul 07, 2024
$0.006432
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۱۹.۱۵ ت
Jul 07, 2024
$0.006920
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴۱۹.۵۸ ت
Jul 06, 2024
$0.006913
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴۰۱.۶۴ ت
Jul 06, 2024
$0.006730
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۳۰.۶۲ ت
Jul 05, 2024
$0.006952
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۶۸.۱۸ ت
Jul 05, 2024
$0.007564
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۸۷.۶۵ ت
Jul 04, 2024
$0.007897
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۴۷.۰۵ ت
Jul 04, 2024
$0.008859
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۹۱.۹۸ ت
Jul 03, 2024
$0.009604
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۸۷.۴۷ ت
Jul 03, 2024
$0.011150
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۶۴۷.۰۰ ت
Jul 02, 2024
$0.010454
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۶۴۵.۲۵ ت
Jul 02, 2024
$0.010398
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۲۸.۴۵ ت
Jul 01, 2024
$0.010146
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۴۶.۳۳ ت
Jul 01, 2024
$0.010427
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۵۹۲.۰۱ ت
Jun 30, 2024
$0.009510
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶۴۸.۷۳ ت
Jun 30, 2024
$0.010495
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۴۵.۱۶ ت
Jun 29, 2024
$0.010500
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۳۶.۲۴ ت
Jun 29, 2024
$0.010385
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷۱۶.۸۳ ت
Jun 28, 2024
$0.011645
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷۴۰.۷۵ ت
Jun 28, 2024
$0.012030
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶۶۸.۸۵ ت
Jun 27, 2024
$0.010860
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶۴۳.۵۱ ت
Jun 27, 2024
$0.010563
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۶۶۴.۸۱ ت
Jun 26, 2024
$0.010999
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۶۲۸.۸۱ ت
Jun 26, 2024
$0.010424
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۱۹.۰۱ ت
Jun 25, 2024
$0.010159
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۱۴.۰۵ ت
Jun 25, 2024
$0.008391
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۴۹۷.۸۷ ت
Jun 24, 2024
$0.008150
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۵۴۹.۴۷ ت
Jun 24, 2024
$0.009086
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۶۲۱.۶۸ ت
Jun 23, 2024
$0.010418
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۶۱۱.۵۳ ت
Jun 23, 2024
$0.010323
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶۴۰.۵۸ ت
Jun 22, 2024
$0.010792
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶۷۲.۲۱ ت
Jun 22, 2024
$0.011326
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶۵۰.۹۲ ت
Jun 21, 2024
$0.010954
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶۵۰.۴۵ ت
Jun 21, 2024
$0.010943
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۷۳۱.۷۲ ت
Jun 20, 2024
$0.012386
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۳۰.۱۳ ت
Jun 20, 2024
$0.017444
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۳۳.۰۸ ت
Jun 19, 2024
$0.017456
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۳۲.۶۱ ت
Jun 19, 2024
$0.017436
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۵۸.۱۶ ت
Jun 18, 2024
$0.017839