تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت MoonEdge از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۲۱.۰۶ ت
Jul 13, 2024
$0.005491
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۶۵.۴۰ ت
Jul 10, 2024
$0.006197
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۷۶.۱۰ ت
Jul 07, 2024
$0.006205
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۰۷.۰۵ ت
Jul 04, 2024
$0.006592
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۱۵.۵۲ ت
Jul 01, 2024
$0.006703
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۴۵.۷۸ ت
Jun 28, 2024
$0.007240
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۶۰.۲۳ ت
Jun 25, 2024
$0.007512
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴۳۶.۵۲ ت
Jun 22, 2024
$0.007355
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۳۷.۸۲ ت
Jun 19, 2024
$0.007392
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۵۰۶.۵۴ ت
Jun 16, 2024
$0.008638
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۲۲.۲۲ ت
Jun 13, 2024
$0.008855
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۵۷۸.۱۳ ت
Jun 10, 2024
$0.009790
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۷۰.۳۵ ت
Jun 07, 2024
$0.009710
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۵۸۹.۶۱ ت
Jun 04, 2024
$0.009991
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶۳۰.۲۲ ت
Jun 01, 2024
$0.010701
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۶۳۳.۶۸ ت
May 29, 2024
$0.010853
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۶۱۶.۹۲ ت
May 26, 2024
$0.010779
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۶۳۳.۷۵ ت
May 23, 2024
$0.011028
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۳۶.۴۳ ت
May 20, 2024
$0.010715
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۳۴.۱۴ ت
May 17, 2024
$0.010834
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۹۱.۰۱ ت
May 14, 2024
$0.011666
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۵۴.۹۵ ت
May 11, 2024
$0.012320
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۰۴.۴۵ ت
May 08, 2024
$0.013077
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۷۴.۴۲ ت
May 05, 2024
$0.014311
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۱۸.۶۱ ت
May 02, 2024
$0.013249
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۲۲.۵۳ ت
Apr 29, 2024
$0.013514
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۷۶.۷۰ ت
Apr 26, 2024
$0.013759
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۴۱.۴۹ ت
Apr 23, 2024
$0.015934
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۹۳.۱۰ ت
Apr 20, 2024
$0.016432
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۱۲.۳۹ ت
Apr 17, 2024
$0.016712
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۵۲.۳۱ ت
Apr 14, 2024
$0.018007
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۳۰.۲۰ ت
Apr 11, 2024
$0.018928
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۵۶.۳۳ ت
Apr 08, 2024
$0.018099
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۱۳.۶۶ ت
Apr 05, 2024
$0.020258
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۴۸.۸۳ ت
Apr 02, 2024
$0.021390
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۷۴.۳۰ ت
Mar 30, 2024
$0.022158
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۶۹.۱۹ ت
Mar 27, 2024
$0.022244
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۳۳.۰۷ ت
Mar 24, 2024
$0.021496
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۹۸.۹۵ ت
Mar 21, 2024
$0.024452
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱,۶۹۸.۵۵ ت
Mar 18, 2024
$0.028154
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۸۳۱.۲۹ ت
Mar 15, 2024
$0.030487
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲,۳۲۸.۰۴ ت
Mar 12, 2024
$0.039036
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲,۵۹۲.۲۵ ت
Mar 09, 2024
$0.043372
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۷۳.۰۶ ت
Mar 06, 2024
$0.019669
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۲۳۸.۴۱ ت
Mar 03, 2024
$0.020891
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۳۴.۱۶ ت
Feb 29, 2024
$0.024550
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۲۰.۹۳ ت
Feb 26, 2024
$0.005596
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۳۱۲.۹۴ ت
Feb 23, 2024
$0.005455
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۳۱.۶۴ ت
Feb 20, 2024
$0.005888
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۳۶۷.۹۷ ت
Feb 17, 2024
$0.006604