تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت مونرو از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۹,۳۴۵,۸۷۷.۵۱ ت
Jul 15, 2024
$159.75
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۴۱۰,۲۲۰.۸۷ ت
Jul 01, 2024
$167.94
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۴۰۱,۹۹۷.۷۰ ت
Jun 17, 2024
$177.24
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۹,۰۳۱,۰۱۱.۳۲ ت
Jun 03, 2024
$152.67
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۹۸۶,۱۵۱.۷۱ ت
May 20, 2024
$134.45
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۱۷۵,۳۰۴.۵۳ ت
May 06, 2024
$134.41
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۷۴۵,۸۱۷.۳۷ ت
Apr 22, 2024
$118.66
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۸,۳۹۰,۱۳۵.۰۹ ت
Apr 08, 2024
$131.32
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۸,۷۵۹,۸۷۹.۰۶ ت
Mar 25, 2024
$141.89
۲۱ اسفند ۱۴۰۲
۸,۷۰۲,۰۹۴.۹۰ ت
Mar 11, 2024
$146.42
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۷,۳۰۸,۹۰۸.۳۳ ت
Feb 26, 2024
$127.44
۲۳ بهمن ۱۴۰۲
۶,۶۲۹,۲۰۶.۰۹ ت
Feb 12, 2024
$120.64
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۹,۱۴۵,۱۳۸.۲۷ ت
Jan 29, 2024
$160.70
۲۵ دی ۱۴۰۲
۸,۲۲۱,۳۹۳.۰۷ ت
Jan 15, 2024
$154.17
۱۱ دی ۱۴۰۲
۸,۴۴۶,۵۸۷.۰۴ ت
Jan 01, 2024
$164.99
۲۷ آذر ۱۴۰۲
۸,۵۳۷,۷۴۵.۳۶ ت
Dec 18, 2023
$167.81
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۸,۷۰۴,۸۲۶.۱۷ ت
Dec 04, 2023
$172.25
۲۹ آبان ۱۴۰۲
۸,۳۴۰,۶۵۸.۹۸ ت
Nov 20, 2023
$164.16
۱۵ آبان ۱۴۰۲
۸,۷۵۸,۷۷۲.۵۴ ت
Nov 06, 2023
$169.63
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۸,۰۵۶,۳۳۳.۸۶ ت
Oct 23, 2023
$158.96
۱۷ مهر ۱۴۰۲
۸,۲۴۴,۲۵۰.۹۱ ت
Oct 09, 2023
$156.19
۰۳ مهر ۱۴۰۲
۷,۲۰۰,۴۳۱.۵۲ ت
Sep 25, 2023
$143.73
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
۷,۰۸۳,۷۷۵.۲۴ ت
Sep 11, 2023
$142.89
۰۶ شهریور ۱۴۰۲
۷,۱۲۱,۲۷۱.۶۳ ت
Aug 28, 2023
$145.35
۲۳ مرداد ۱۴۰۲
۷,۸۰۰,۰۸۱.۵۱ ت
Aug 14, 2023
$158.22
۰۹ مرداد ۱۴۰۲
۷,۹۱۱,۹۵۲.۸۹ ت
Jul 31, 2023
$160.27
۲۶ تیر ۱۴۰۲
۸,۰۷۵,۹۱۵.۹۱ ت
Jul 17, 2023
$165.42
۱۲ تیر ۱۴۰۲
۸,۴۶۴,۱۳۳.۵۳ ت
Jul 03, 2023
$168.60
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
۶,۶۸۲,۴۹۰.۱۶ ت
Jun 19, 2023
$137.26
۱۵ خرداد ۱۴۰۲
۷,۵۶۱,۸۲۸.۰۸ ت
Jun 05, 2023
$148.20
۰۱ خرداد ۱۴۰۲
۷,۸۲۸,۸۸۶.۵۰ ت
May 22, 2023
$150.16
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
۸,۳۸۶,۶۰۴.۷۳ ت
May 08, 2023
$157.04
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
۸,۱۴۳,۶۳۹.۳۴ ت
Apr 24, 2023
$157.37
۲۱ فروردین ۱۴۰۲
۸,۰۶۸,۹۱۰.۹۲ ت
Apr 10, 2023
$160.31
۰۷ فروردین ۱۴۰۲
۸,۵۳۵,۰۰۷.۳۰ ت
Mar 27, 2023
$161.56
۲۲ اسفند ۱۴۰۱
۶,۷۶۳,۰۳۴.۱۶ ت
Mar 13, 2023
$150.90
۰۸ اسفند ۱۴۰۱
۶,۵۲۳,۴۷۰.۸۳ ت
Feb 27, 2023
$151.38
۲۴ بهمن ۱۴۰۱
۶,۹۱۷,۵۸۷.۵۵ ت
Feb 13, 2023
$159.34
۱۰ بهمن ۱۴۰۱
۸,۱۳۰,۲۷۷.۴۶ ت
Jan 30, 2023
$186.23
۲۶ دی ۱۴۰۱
۷,۰۱۵,۶۸۹.۳۰ ت
Jan 16, 2023
$174.15
۱۲ دی ۱۴۰۱
۵,۷۵۸,۸۹۶.۹۶ ت
Jan 02, 2023
$148.58
۲۸ آذر ۱۴۰۱
۵,۶۰۵,۲۶۴.۴۲ ت
Dec 19, 2022
$144.34
۱۴ آذر ۱۴۰۱
۵,۱۰۲,۹۹۳.۹۰ ت
Dec 05, 2022
$142.34
۳۰ آبان ۱۴۰۱
۴,۵۶۹,۳۸۰.۷۲ ت
Nov 21, 2022
$129.81
۱۶ آبان ۱۴۰۱
۵,۴۵۰,۶۲۸.۵۰ ت
Nov 07, 2022
$154.92
۰۲ آبان ۱۴۰۱
۴,۷۳۵,۶۰۸.۵۷ ت
Oct 24, 2022
$144.50
۱۸ مهر ۱۴۰۱
۴,۷۳۴,۲۱۶.۹۲ ت
Oct 10, 2022
$145.68
۰۴ مهر ۱۴۰۱
۴,۴۷۰,۲۹۹.۳۳ ت
Sep 26, 2022
$141.10
۲۱ شهریور ۱۴۰۱
۴,۹۲۰,۷۴۴.۰۴ ت
Sep 12, 2022
$158.85
۰۷ شهریور ۱۴۰۱
۴,۴۴۴,۳۴۱.۱۱ ت
Aug 29, 2022
$146.43

افزودن تراکنش

Monero

XMR

  • XMR
  • IRT
  • USD