تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت متر گاورننس از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۵,۹۹۰.۸۳ ت
Jul 11, 2024
$0.783142
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۸,۸۶۵.۳۱ ت
Jul 07, 2024
$0.806837
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۴,۲۶۵.۷۸ ت
Jul 03, 2024
$0.880166
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۵۳,۸۲۸.۴۳ ت
Jun 29, 2024
$0.878681
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۲,۱۹۲.۱۸ ت
Jun 25, 2024
$0.851908
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۵۸,۰۱۰.۲۲ ت
Jun 21, 2024
$0.976011
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۴,۸۸۴.۷۶ ت
Jun 17, 2024
$1.10
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۷۰,۶۷۴.۴۰ ت
Jun 13, 2024
$1.19
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۷,۳۸۰.۵۵ ت
Jun 09, 2024
$1.14
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۶۷,۲۰۶.۷۴ ت
Jun 05, 2024
$1.15
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶۷,۳۸۵.۲۱ ت
Jun 01, 2024
$1.14
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۸,۶۵۳.۴۶ ت
May 28, 2024
$1.18
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۶,۳۱۱.۳۵ ت
May 24, 2024
$1.13
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۳,۶۲۵.۹۱ ت
May 20, 2024
$1.23
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۸,۱۵۸.۵۷ ت
May 16, 2024
$1.33
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۲,۰۵۷.۳۶ ت
May 12, 2024
$1.34
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۵,۹۷۲.۳۹ ت
May 08, 2024
$1.39
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۶,۹۸۷.۸۹ ت
May 04, 2024
$1.40
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۰,۰۶۰.۷۴ ت
Apr 30, 2024
$1.46
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۰,۵۹۲.۰۷ ت
Apr 26, 2024
$1.42
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۷,۸۶۷.۰۲ ت
Apr 22, 2024
$1.49
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۹۶,۹۵۴.۱۳ ت
Apr 18, 2024
$1.44
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۶,۸۵۵.۵۸ ت
Apr 14, 2024
$1.68
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۶,۳۰۳.۰۴ ت
Apr 10, 2024
$1.79
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۹,۹۰۴.۴۲ ت
Apr 06, 2024
$1.84
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۰,۹۲۱.۴۶ ت
Apr 02, 2024
$1.91
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۲,۴۳۵.۶۱ ت
Mar 29, 2024
$2.14
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۱,۱۳۸.۳۲ ت
Mar 25, 2024
$2.44
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۸,۲۶۷.۰۹ ت
Mar 21, 2024
$2.25
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۲,۸۲۴.۷۵ ت
Mar 17, 2024
$2.55
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۱,۹۰۳.۶۷ ت
Mar 13, 2024
$2.87
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۹,۴۴۳.۴۱ ت
Mar 09, 2024
$2.50
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۶۰,۷۶۹.۸۵ ت
Mar 05, 2024
$2.66
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۴,۸۵۵.۱۰ ت
Mar 01, 2024
$2.61
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۳,۷۰۷.۴۸ ت
Feb 26, 2024
$2.68
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۶۱,۵۶۶.۸۱ ت
Feb 22, 2024
$2.83
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۵۰,۳۳۸.۵۲ ت
Feb 18, 2024
$2.68
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۵۲,۵۶۱.۸۸ ت
Feb 14, 2024
$2.76
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۴۸,۳۷۱.۱۳ ت
Feb 10, 2024
$2.70
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۳۴,۶۱۹.۲۶ ت
Feb 06, 2024
$2.43
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۴۸,۳۹۷.۳۶ ت
Feb 02, 2024
$2.54
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۶۱,۵۲۹.۰۴ ت
Jan 29, 2024
$2.83
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۵۶,۶۹۶.۸۳ ت
Jan 25, 2024
$2.82
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۵۴,۰۸۰.۹۰ ت
Jan 21, 2024
$2.86
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۵۴,۶۲۴.۲۷ ت
Jan 17, 2024
$2.89
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱۵۶,۷۸۷.۰۲ ت
Jan 13, 2024
$2.98
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۷۰,۶۹۲.۱۰ ت
Jan 09, 2024
$3.31
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱۹۱,۶۵۷.۱۷ ت
Jan 05, 2024
$3.71
۱۱ دی ۱۴۰۲
۱۹۱,۸۰۱.۲۶ ت
Jan 01, 2024
$3.74
۰۷ دی ۱۴۰۲
۱۵۵,۰۱۵.۳۴ ت
Dec 28, 2023
$3.06