تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Melania Trump از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷۸۶.۱۵ ت
Jul 19, 2024
$0.013589
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۷۸۷.۵۸ ت
Jul 18, 2024
$0.013627
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۷۲۶.۷۷ ت
Jul 18, 2024
$0.012558
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۷۳۰.۹۹ ت
Jul 17, 2024
$0.012636
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۷۶۱.۳۸ ت
Jul 17, 2024
$0.013121
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۹۸۰.۷۴ ت
Jul 16, 2024
$0.016903
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۹۸۱.۳۰ ت
Jul 16, 2024
$0.016931
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۹۷۸.۱۳ ت
Jul 15, 2024
$0.016775
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸۵۲.۰۴ ت
Jul 15, 2024
$0.014564
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹۰۵.۴۸ ت
Jul 14, 2024
$0.015506
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۳۷.۰۵ ت
Jul 14, 2024
$0.017848
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۲۴.۹۶ ت
Jul 13, 2024
$0.019364
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۹۹.۹۳ ت
Jul 13, 2024
$0.018813
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۹۰.۷۰ ت
Jul 12, 2024
$0.018542
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۶۰.۹۵ ت
Jul 12, 2024
$0.021445
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۸۳.۰۵ ت
Jul 11, 2024
$0.021886
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۴۸.۵۰ ت
Jul 11, 2024
$0.022962
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۵۳.۸۶ ت
Jul 10, 2024
$0.021219
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۵۵.۳۲ ت
Jul 10, 2024
$0.021289
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۳۳.۵۵ ت
Jul 09, 2024
$0.020821
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۳۷.۹۹ ت
Jul 09, 2024
$0.022459
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۶۷.۷۸ ت
Jul 08, 2024
$0.021229
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۲۰.۸۶ ت
Jul 08, 2024
$0.022077
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۶۹.۸۲ ت
Jul 07, 2024
$0.021129
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۹۷.۹۰ ت
Jul 07, 2024
$0.023081
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۹۸.۸۴ ت
Jul 06, 2024
$0.023049
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۰۷.۱۵ ت
Jul 06, 2024
$0.023580
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۹۶.۰۲ ت
Jul 05, 2024
$0.020924
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۲۸.۵۴ ت
Jul 05, 2024
$0.023080
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۲۹.۲۰ ت
Jul 04, 2024
$0.019906
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۲۲.۲۶ ت
Jul 04, 2024
$0.023034
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۴۳.۳۳ ت
Jul 03, 2024
$0.021794
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۱۸.۹۱ ت
Jul 03, 2024
$0.021392
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۸۷.۶۰ ت
Jul 02, 2024
$0.022421
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۰۵.۵۴ ت
Jul 02, 2024
$0.025873
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۸۷.۶۲ ت
Jul 01, 2024
$0.024016
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۲۳.۸۷ ت
Jul 01, 2024
$0.024584
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۵۷.۵۱ ت
Jun 30, 2024
$0.023414
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۹۵.۶۹ ت
Jun 30, 2024
$0.020961
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۷۸.۱۰ ت
Jun 29, 2024
$0.027312
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۹۱.۰۸ ت
Jun 29, 2024
$0.025972
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۵۳.۳۲ ت
Jun 28, 2024
$0.026860
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۴۸.۳۹ ت
Jun 28, 2024
$0.030020
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۳۲.۰۲ ت
Jun 27, 2024
$0.032994
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۷۶.۵۸ ت
Jun 27, 2024
$0.032445
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۴۶.۹۱ ت
Jun 26, 2024
$0.037176
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۰۱.۱۳ ت
Jun 26, 2024
$0.036490
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۲۶.۷۷ ت
Jun 25, 2024
$0.039827
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۴۹.۸۲ ت
Jun 25, 2024
$0.035090
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۳۷.۵۹ ت
Jun 24, 2024
$0.031717