تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Mate از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۴۴ ت
Jul 19, 2024
$0.000854
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۲.۶۸ ت
Jul 16, 2024
$0.000909
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۶۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000814
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۰۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000814
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۳۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000814
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۳.۶۳ ت
Jul 04, 2024
$0.000868
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۲.۹۰ ت
Jul 01, 2024
$0.000853
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵۲.۳۲ ت
Jun 28, 2024
$0.000849
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۶۰ ت
Jun 25, 2024
$0.000842
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۸۹ ت
Jun 22, 2024
$0.000857
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۰.۸۶ ت
Jun 19, 2024
$0.000858
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۵۱.۲۶ ت
Jun 16, 2024
$0.000874
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۲.۱۱ ت
Jun 13, 2024
$0.000883
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۶۶.۴۳ ت
Jun 10, 2024
$0.001124
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۷۴.۶۱ ت
Jun 07, 2024
$0.001270
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۶۹.۷۳ ت
Jun 04, 2024
$0.001181
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۹.۲۳ ت
Jun 01, 2024
$0.001005
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۵۹.۰۴ ت
May 29, 2024
$0.001011
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۸.۴۰ ت
May 26, 2024
$0.001020
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۵۹.۱۶ ت
May 23, 2024
$0.001029
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۶.۸۲ ت
May 20, 2024
$0.001125
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۵.۵۹ ت
May 17, 2024
$0.001120
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۸.۲۶ ت
May 14, 2024
$0.001152
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۱.۹۹ ت
May 11, 2024
$0.001174
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۱.۹۲ ت
May 08, 2024
$0.001169
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۲.۴۴ ت
May 05, 2024
$0.001185
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۱.۱۱ ت
May 02, 2024
$0.001151
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۳.۰۰ ت
Apr 29, 2024
$0.001199
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۵.۶۲ ت
Apr 26, 2024
$0.001186
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶.۷۶ ت
Apr 23, 2024
$0.001174
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۵.۱۶ ت
Apr 20, 2024
$0.001129
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۷۱.۷۹ ت
Apr 17, 2024
$0.001078
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۷۷.۰۱ ت
Apr 14, 2024
$0.001107
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۷۷.۵۶ ت
Apr 11, 2024
$0.001193
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۷۵.۰۱ ت
Apr 08, 2024
$0.001174
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۷۲.۴۶ ت
Apr 05, 2024
$0.001117
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۷۶.۶۲ ت
Apr 02, 2024
$0.001215
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۶۹.۷۱ ت
Mar 30, 2024
$0.001124
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۶۶.۹۰ ت
Mar 27, 2024
$0.001087
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۶۵.۰۸ ت
Mar 24, 2024
$0.001049
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۷.۲۶ ت
Mar 21, 2024
$0.001097
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۷۰.۳۶ ت
Mar 18, 2024
$0.001166
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۷۳.۳۹ ت
Mar 15, 2024
$0.001221
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۶۴.۹۰ ت
Mar 12, 2024
$0.001088
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۶۲.۶۴ ت
Mar 09, 2024
$0.001048
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۵۶.۱۹ ت
Mar 06, 2024
$0.000942
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۶.۶۳ ت
Mar 03, 2024
$0.000955
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۵۵.۶۸ ت
Feb 29, 2024
$0.000953
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۹.۵۲ ت
Feb 26, 2024
$0.000689
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۳۸.۹۴ ت
Feb 23, 2024
$0.000678