تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت MAGA از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

7.32%
$0.015799
۹۱۸ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۱۲ تومان
معاملات روزانه $24,732
ارزش بازار $731,419
عرضه کل 46,292,891 MAGA
ارزش بازار رقیق شده $731,419
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹۱۹.۳۳ ت
Jul 13, 2024
$0.015824
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹۲۱.۲۹ ت
Jul 13, 2024
$0.015820
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹۳۱.۵۷ ت
Jul 13, 2024
$0.015933
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹۰۴.۵۰ ت
Jul 12, 2024
$0.015461
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷۸۴.۱۴ ت
Jul 12, 2024
$0.013330
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹۲۷.۴۴ ت
Jul 12, 2024
$0.015779
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹۱۶.۷۵ ت
Jul 12, 2024
$0.015591
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹۷۵.۰۴ ت
Jul 11, 2024
$0.016639
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۲۹.۷۴ ت
Jul 11, 2024
$0.017565
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹۳۸.۵۰ ت
Jul 11, 2024
$0.015942
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸۵۳.۱۸ ت
Jul 11, 2024
$0.014528
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸۱۸.۶۶ ت
Jul 10, 2024
$0.013930
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹۲۸.۶۱ ت
Jul 10, 2024
$0.015715
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹۵۱.۰۱ ت
Jul 10, 2024
$0.016194
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹۶۳.۱۱ ت
Jul 10, 2024
$0.016334
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۸.۶۷ ت
Jul 09, 2024
$0.018734
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۶۳.۰۵ ت
Jul 09, 2024
$0.019631
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۸۲.۲۰ ت
Jul 09, 2024
$0.019780
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۰۲.۶۳ ت
Jul 09, 2024
$0.020187
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۵۱.۷۳ ت
Jul 08, 2024
$0.019324
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۱۶.۸۴ ت
Jul 08, 2024
$0.020376
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۴۵.۸۳ ت
Jul 08, 2024
$0.019087
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۳۲.۳۰ ت
Jul 08, 2024
$0.020597
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۹۳.۳۵ ت
Jul 07, 2024
$0.021621
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۷۹.۷۳ ت
Jul 07, 2024
$0.021293
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۸۲.۴۳ ت
Jul 07, 2024
$0.021257
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۳۵.۵۷ ت
Jul 07, 2024
$0.022037
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۵۵.۵۱ ت
Jul 06, 2024
$0.022326
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۸۲.۸۸ ت
Jul 06, 2024
$0.022786
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۷۶.۳۰ ت
Jul 06, 2024
$0.019638
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۰۴.۵۵ ت
Jul 06, 2024
$0.020185
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۳۶.۱۲ ت
Jul 05, 2024
$0.021746
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۸۰.۱۷ ت
Jul 05, 2024
$0.019054
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۸۲.۴۸ ت
Jul 05, 2024
$0.017460
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۹۶.۲۴ ت
Jul 05, 2024
$0.019327
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۲۷.۱۰ ت
Jul 04, 2024
$0.019902
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۳۰.۰۱ ت
Jul 04, 2024
$0.021538
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۸۰.۹۰ ت
Jul 04, 2024
$0.022345
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۲۸.۲۴ ت
Jul 04, 2024
$0.021511
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۴۲.۴۵ ت
Jul 03, 2024
$0.023438
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۹۰.۴۳ ت
Jul 03, 2024
$0.020936
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۵۷.۲۳ ت
Jul 03, 2024
$0.020309
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۳۳.۲۰ ت
Jul 03, 2024
$0.021624
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۷۵.۴۸ ت
Jul 02, 2024
$0.020665
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۵۸.۸۹ ت
Jul 02, 2024
$0.020341
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۵۳.۴۶ ت
Jul 02, 2024
$0.021799
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۹۶.۰۱ ت
Jul 02, 2024
$0.022496
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۲۳.۹۰ ت
Jul 01, 2024
$0.022987
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۵۵.۵۸ ت
Jul 01, 2024
$0.025114
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۴۳.۴۲ ت
Jul 01, 2024
$0.026568