تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Lydia Finance از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۶۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000352
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۷۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000352
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۲۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000367
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۲۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000360
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۳۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000360
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۳۴ ت
Jun 28, 2024
$0.000362
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۰۵ ت
Jun 25, 2024
$0.000360
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۲۷ ت
Jun 22, 2024
$0.000392
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۲.۷۵ ت
Jun 19, 2024
$0.000384
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲۴.۸۴ ت
Jun 16, 2024
$0.000423
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۶.۳۴ ت
Jun 13, 2024
$0.000446
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۵.۴۵ ت
Jun 10, 2024
$0.000431
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۶.۹۹ ت
Jun 07, 2024
$0.000459
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۷.۱۷ ت
Jun 04, 2024
$0.000460
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۹.۰۱ ت
Jun 01, 2024
$0.000492
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۹.۰۳ ت
May 29, 2024
$0.000497
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۹.۷۳ ت
May 26, 2024
$0.000519
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۳۲.۶۴ ت
May 23, 2024
$0.000568
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲.۷۷ ت
May 20, 2024
$0.000551
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲.۲۵ ت
May 17, 2024
$0.000551
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱.۶۳ ت
May 14, 2024
$0.000534
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳.۶۱ ت
May 11, 2024
$0.000548
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵.۱۴ ت
May 08, 2024
$0.000571
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵.۷۹ ت
May 05, 2024
$0.000585
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴.۳۷ ت
May 02, 2024
$0.000556
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴.۰۳ ت
Apr 29, 2024
$0.000559
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶.۴۹ ت
Apr 26, 2024
$0.000572
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹.۶۷ ت
Apr 23, 2024
$0.000607
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸.۵۱ ت
Apr 20, 2024
$0.000579
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲۸.۹۰ ت
Apr 17, 2024
$0.000434
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۲.۰۱ ت
Apr 14, 2024
$0.000460
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۴۱.۶۳ ت
Apr 11, 2024
$0.000640
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۴.۸۴ ت
Apr 08, 2024
$0.000545
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۳۸.۷۴ ت
Apr 05, 2024
$0.000597
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴۱.۳۰ ت
Apr 02, 2024
$0.000654
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۳۹.۸۸ ت
Mar 30, 2024
$0.000643
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۶.۴۶ ت
Mar 27, 2024
$0.000592
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۳۱.۶۲ ت
Mar 24, 2024
$0.000509
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۴.۷۴ ت
Mar 21, 2024
$0.000893
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۵۰.۶۳ ت
Mar 18, 2024
$0.000839
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۵۱.۱۴ ت
Mar 15, 2024
$0.000851
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۵۹.۸۶ ت
Mar 12, 2024
$0.001003
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵۵.۶۲ ت
Mar 09, 2024
$0.000930
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳۷.۷۵ ت
Mar 06, 2024
$0.000633
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۳.۱۵ ت
Mar 03, 2024
$0.000728
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲۵.۶۸ ت
Feb 29, 2024
$0.000439
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۲.۴۵ ت
Feb 26, 2024
$0.000391
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۹.۷۱ ت
Feb 23, 2024
$0.000343
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۰.۰۹ ت
Feb 20, 2024
$0.000356
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۱۹.۹۱ ت
Feb 17, 2024
$0.000357