تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Light از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۹۱.۲۳ ت
Jul 11, 2024
$0.018581
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۷۶.۳۳ ت
Jul 07, 2024
$0.017759
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۲۱.۷۴ ت
Jul 03, 2024
$0.021438
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۵۰.۵۹ ت
Jun 29, 2024
$0.022046
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۳۹.۳۴ ت
Jun 25, 2024
$0.021861
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۶۴.۹۸ ت
Jun 21, 2024
$0.022965
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۴۴.۰۲ ت
Jun 17, 2024
$0.024605
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۶۵.۷۱ ت
Jun 13, 2024
$0.024853
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۸۱.۰۹ ت
Jun 09, 2024
$0.028448
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۳۴.۹۳ ت
Jun 05, 2024
$0.028008
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۶۳.۴۴ ت
Jun 01, 2024
$0.024850
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۵۰۵.۷۱ ت
May 28, 2024
$0.026083
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۵۴۴.۷۱ ت
May 24, 2024
$0.026533
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۵۲۶.۷۴ ت
May 20, 2024
$0.025704
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۵۴۳.۶۸ ت
May 16, 2024
$0.026276
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۳۷.۳۲ ت
May 12, 2024
$0.026921
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۷۰.۹۴ ت
May 08, 2024
$0.027163
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۷۱.۶۶ ت
May 04, 2024
$0.027092
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۰۷.۴۶ ت
Apr 30, 2024
$0.027741
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۹۴.۵۷ ت
Apr 26, 2024
$0.029734
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۰۵۲.۷۳ ت
Apr 22, 2024
$0.031447
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۹۵.۱۶ ت
Apr 18, 2024
$0.029742
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲,۱۰۴.۱۲ ت
Apr 14, 2024
$0.030255
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲,۱۹۹.۱۹ ت
Apr 10, 2024
$0.033867
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲,۰۹۲.۶۴ ت
Apr 06, 2024
$0.032249
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۷۹۴.۳۲ ت
Apr 02, 2024
$0.028455
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۷۲۰.۳۰ ت
Mar 29, 2024
$0.027837
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۷۳۰.۴۲ ت
Mar 25, 2024
$0.028030
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۷۳.۵۶ ت
Mar 21, 2024
$0.027300
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۶۹۳.۳۵ ت
Mar 17, 2024
$0.028325
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۸۲۴.۲۶ ت
Mar 13, 2024
$0.030559
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۷۴.۰۶ ت
Mar 09, 2024
$0.029682
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲,۰۴۲.۱۷ ت
Mar 05, 2024
$0.033856
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱,۶۵۲.۳۵ ت
Mar 01, 2024
$0.027911
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۶۹۹.۲۵ ت
Feb 26, 2024
$0.029630
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۸۵.۳۷ ت
Feb 22, 2024
$0.026072
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۴۴۵.۳۷ ت
Feb 18, 2024
$0.025811
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱,۴۰۲.۳۵ ت
Feb 14, 2024
$0.025425
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱,۵۷۷.۵۱ ت
Feb 10, 2024
$0.028752
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱,۶۲۶.۳۱ ت
Feb 06, 2024
$0.029387
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱,۷۶۴.۹۹ ت
Feb 02, 2024
$0.030301
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۷۳۲.۸۹ ت
Jan 29, 2024
$0.030452
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱,۵۴۰.۰۹ ت
Jan 25, 2024
$0.027738
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱,۷۶۹.۸۷ ت
Jan 21, 2024
$0.032891
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲,۱۳۴.۳۱ ت
Jan 17, 2024
$0.039968
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱,۵۵۸.۶۴ ت
Jan 13, 2024
$0.029706
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱,۵۲۸.۴۷ ت
Jan 09, 2024
$0.029708
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱,۳۲۰.۴۲ ت
Jan 05, 2024
$0.025608
۱۱ دی ۱۴۰۲
۱,۳۷۳.۴۰ ت
Jan 01, 2024
$0.026828
۰۷ دی ۱۴۰۲
۱,۴۳۹.۲۳ ت
Dec 28, 2023
$0.028444