تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Light DeFi از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۷۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000183
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۵۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000179
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۷۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000176
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۷۸ ت
Jul 04, 2024
$0.000174
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۳۱ ت
Jul 01, 2024
$0.000182
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۰۲ ت
Jun 28, 2024
$0.000179
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۶۷ ت
Jun 25, 2024
$0.000174
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۷۴ ت
Jun 22, 2024
$0.000180
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۸۶ ت
Jun 19, 2024
$0.000183
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۹۲ ت
Jun 16, 2024
$0.000186
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۰۰ ت
Jun 13, 2024
$0.000186
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۹۸ ت
Jun 10, 2024
$0.000185
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۷۳ ت
Jun 07, 2024
$0.000182
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۹.۳۵ ت
Jun 04, 2024
$0.000158
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۴۴ ت
Jun 01, 2024
$0.000177
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۴۳ ت
May 29, 2024
$0.000178
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۰۳ ت
May 26, 2024
$0.000175
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۲.۹۱ ت
May 23, 2024
$0.000224
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲.۴۹ ت
May 20, 2024
$0.000210
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱.۹۸ ت
May 17, 2024
$0.000204
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲.۵۱ ت
May 14, 2024
$0.000211
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲.۷۵ ت
May 11, 2024
$0.000208
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲.۸۱ ت
May 08, 2024
$0.000208
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲.۹۸ ت
May 05, 2024
$0.000212
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲.۳۸ ت
May 02, 2024
$0.000200
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲.۹۶ ت
Apr 29, 2024
$0.000213
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳.۹۸ ت
Apr 26, 2024
$0.000219
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴.۲۷ ت
Apr 23, 2024
$0.000218
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳.۴۷ ت
Apr 20, 2024
$0.000202
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۳.۱۰ ت
Apr 17, 2024
$0.000196
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۳.۹۴ ت
Apr 14, 2024
$0.000200
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۶.۱۵ ت
Apr 11, 2024
$0.000248
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۹.۰۰ ت
Apr 08, 2024
$0.000297
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۹.۲۲ ت
Apr 05, 2024
$0.000296
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۸.۲۰ ت
Apr 02, 2024
$0.000288
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۹.۵۲ ت
Mar 30, 2024
$0.000314
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۸.۰۲ ت
Mar 27, 2024
$0.000292
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۶.۷۵ ت
Mar 24, 2024
$0.000270
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۶.۴۶ ت
Mar 21, 2024
$0.000268
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۶.۸۳ ت
Mar 18, 2024
$0.000279
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۸.۲۰ ت
Mar 15, 2024
$0.000303
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۵.۹۳ ت
Mar 12, 2024
$0.000267
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۶.۶۰ ت
Mar 09, 2024
$0.000277
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۳.۸۸ ت
Mar 06, 2024
$0.000232
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۶.۲۲ ت
Mar 03, 2024
$0.000273
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۷.۳۰ ت
Feb 29, 2024
$0.000296
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۶.۳۷ ت
Feb 26, 2024
$0.000285
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۶.۴۹ ت
Feb 23, 2024
$0.000287
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۴.۸۹ ت
Feb 20, 2024
$0.000264
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۱۵.۵۲ ت
Feb 17, 2024
$0.000278