تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت KickToken از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۸۸۰.۸۶ ت
Jul 25, 2024
$0.014998
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۸۸۶.۲۸ ت
Jul 22, 2024
$0.015424
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸۶۴.۴۴ ت
Jul 19, 2024
$0.014942
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸۵۴.۳۶ ت
Jul 16, 2024
$0.014741
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸۴۹.۳۰ ت
Jul 13, 2024
$0.014526
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸۴۷.۴۹ ت
Jul 10, 2024
$0.014373
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۷۶.۶۰ ت
Jul 07, 2024
$0.014464
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸۹۲.۵۵ ت
Jul 04, 2024
$0.014455
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹۱۴.۱۱ ت
Jul 01, 2024
$0.014747
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۸۹۱.۰۴ ت
Jun 28, 2024
$0.014471
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۹۰۶.۷۱ ت
Jun 25, 2024
$0.014799
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۹۳۸.۴۹ ت
Jun 22, 2024
$0.015813
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۲۲.۵۴ ت
Jun 19, 2024
$0.017266
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۰۹.۱۴ ت
Jun 16, 2024
$0.018915
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۹۸.۱۰ ت
Jun 13, 2024
$0.018619
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۱۶.۱۵ ت
Jun 10, 2024
$0.018900
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۲۹.۹۵ ت
Jun 07, 2024
$0.017535
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۹۸۴.۱۰ ت
Jun 04, 2024
$0.016676
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۹۸۴.۱۰ ت
Jun 01, 2024
$0.016711
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۹۸۹.۹۸ ت
May 29, 2024
$0.016955
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۹۰۲.۴۱ ت
May 26, 2024
$0.015768
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۱۰.۰۱ ت
May 23, 2024
$0.019316
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۲۰.۵۵ ت
May 20, 2024
$0.018865
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۴۲.۲۲ ت
May 17, 2024
$0.017807
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۷۸.۷۶ ت
May 14, 2024
$0.023277
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۴۱۲.۴۲ ت
May 11, 2024
$0.023049
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۴۲۰.۷۶ ت
May 08, 2024
$0.023096
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۴۱۳.۱۰ ت
May 05, 2024
$0.023127
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۴۲۶.۱۵ ت
May 02, 2024
$0.023082
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۴۰۶.۳۴ ت
Apr 29, 2024
$0.023106
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۴۶۹.۷۳ ت
Apr 26, 2024
$0.023066
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۵۰۸.۹۰ ت
Apr 23, 2024
$0.023085
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۵۵۰.۸۲ ت
Apr 20, 2024
$0.023313
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۱۹.۸۹ ت
Apr 17, 2024
$0.022834
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۶۴.۲۵ ت
Apr 14, 2024
$0.023930
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۳۸.۲۳ ت
Apr 11, 2024
$0.023668
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۸۰.۴۲ ت
Apr 08, 2024
$0.023172
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۱۶.۳۶ ت
Apr 05, 2024
$0.023384
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۷۴.۴۵ ت
Apr 02, 2024
$0.023382
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۵۵.۹۰ ت
Mar 30, 2024
$0.023474
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۴۶.۵۳ ت
Mar 27, 2024
$0.023500
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۷۴.۰۰ ت
Mar 24, 2024
$0.023768
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۵۰.۶۳ ت
Mar 21, 2024
$0.023664
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۱۷.۲۱ ت
Mar 18, 2024
$0.023491
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۵۹.۳۹ ت
Mar 15, 2024
$0.024296
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۳۴.۷۰ ت
Mar 12, 2024
$0.024056
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۳۹.۳۴ ت
Mar 09, 2024
$0.024082
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱,۳۸۹.۸۶ ت
Mar 06, 2024
$0.023304
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۷۹.۲۵ ت
Mar 03, 2024
$0.019893
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۹۵.۸۸ ت
Feb 29, 2024
$0.018759

افزودن تراکنش

KickToken

KICK

  • KICK
  • IRT
  • USD