تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Kangal از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۳۳۵۵۵ ت
Jul 19, 2024
$0.000002
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۴۰۱۲۳ ت
Jul 15, 2024
$0.000002
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۴۰۵۱۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000002
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۵۰۴۸۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000002
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۶۰۶۶۵ ت
Jul 03, 2024
$0.000002
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۴۰۳۲۸ ت
Jun 29, 2024
$0.000002
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۶۰۵۴۸ ت
Jun 25, 2024
$0.000002
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۵۵۶۰۱ ت
Jun 21, 2024
$0.000002
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۶۶۸۵۲ ت
Jun 17, 2024
$0.000002
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۲۰۹۳۸۲ ت
Jun 13, 2024
$0.000003
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۹۱۰۹۳ ت
Jun 09, 2024
$0.000003
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۲۰۵۹۸۲ ت
Jun 05, 2024
$0.000003
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۸۹۴۹۴ ت
Jun 01, 2024
$0.000003
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۹۹۷۵۴ ت
May 28, 2024
$0.000003
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۸۶۶۹۶ ت
May 24, 2024
$0.000003
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۱۶۳۳۵۲ ت
May 20, 2024
$0.000002
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۱۶۶۵۶۰ ت
May 16, 2024
$0.000002
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۱۹۰۸۲۰ ت
May 12, 2024
$0.000003
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۲۰۱۷۱۶ ت
May 08, 2024
$0.000003
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۲۱۲۴۴۴ ت
May 04, 2024
$0.000003
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۲۲۶۴۸۴ ت
Apr 30, 2024
$0.000003
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۲۴۲۹۶۳ ت
Apr 26, 2024
$0.000003
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۲۵۱۲۴۱ ت
Apr 22, 2024
$0.000003
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۲۳۵۸۲۴ ت
Apr 18, 2024
$0.000003
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۲۳۵۹۹۴ ت
Apr 14, 2024
$0.000003
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۲۴۵۹۷۹ ت
Apr 10, 2024
$0.000003
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۰.۲۱۵۱۹۷ ت
Apr 06, 2024
$0.000003
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۰.۲۳۵۶۵۷ ت
Apr 02, 2024
$0.000003
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۲۵۷۳۹۸ ت
Mar 29, 2024
$0.000004
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۲۲۷۹۱۸ ت
Mar 25, 2024
$0.000003
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۲۳۲۰۷۴ ت
Mar 21, 2024
$0.000003
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۰.۲۲۳۴۲۷ ت
Mar 17, 2024
$0.000003
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۰.۲۴۱۲۰۷ ت
Mar 13, 2024
$0.000004
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۰.۲۳۹۸۷۷ ت
Mar 09, 2024
$0.000004
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۰.۱۷۰۹۷۷ ت
Mar 05, 2024
$0.000002
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۰.۱۴۱۸۳۵ ت
Mar 01, 2024
$0.000002
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۰.۱۲۲۱۶۳ ت
Feb 26, 2024
$0.000002
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۰.۱۱۵۳۰۱ ت
Feb 22, 2024
$0.000002
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۰.۱۲۸۴۵۷ ت
Feb 18, 2024
$0.000002
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۰.۱۳۳۳۸۱ ت
Feb 14, 2024
$0.000002
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۰.۱۳۹۲۳۳ ت
Feb 10, 2024
$0.000002
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۰.۱۲۰۰۱۵ ت
Feb 06, 2024
$0.000002
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۰.۱۲۵۱۱۲ ت
Feb 02, 2024
$0.000002
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۰.۱۲۶۰۲۵ ت
Jan 29, 2024
$0.000002
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۰.۱۱۴۳۷۷ ت
Jan 25, 2024
$0.000002
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۰.۱۱۸۳۵۷ ت
Jan 21, 2024
$0.000002
۲۷ دی ۱۴۰۲
۰.۱۱۷۱۵۹ ت
Jan 17, 2024
$0.000002
۲۳ دی ۱۴۰۲
۰.۱۱۷۹۲۵ ت
Jan 13, 2024
$0.000002
۱۹ دی ۱۴۰۲
۰.۱۰۴۹۶۱ ت
Jan 09, 2024
$0.000002
۱۵ دی ۱۴۰۲
۰.۱۱۰۶۳۸ ت
Jan 05, 2024
$0.000002

افزودن تراکنش

Kangal

KANGAL

  • KANGAL
  • IRT
  • USD