تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت IQ50 از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۴۷۸۲۱ ت
Jul 14, 2024
$0.000007
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۳۲۷۰۰ ت
Jul 14, 2024
$0.000007
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۵۲۳۴۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000007
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۵۰۷۴۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000007
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۴۶۵۷۸ ت
Jul 12, 2024
$0.000007
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۵۱۳۷۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000007
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۵۶۸۵۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000007
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۹۸۶۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000008
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۷۶۹۰۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000008
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۴۹۱۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000007
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۸۱۷۵۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000008
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۸۴۶۸۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000008
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۸۶۷۸۶ ت
Jul 08, 2024
$0.000008
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۲۱۱۱۱ ت
Jul 08, 2024
$0.000007
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۵۵۳۸۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000007
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۹۴۵۶۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000008
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۷۲۲۹۲ ت
Jul 06, 2024
$0.000007
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۹۹۷۵۲ ت
Jul 06, 2024
$0.000008
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۸۴۷۸۸ ت
Jul 05, 2024
$0.000007
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۷۷۲۶۰ ت
Jul 05, 2024
$0.000007
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۱۸۹۷۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000008
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۸۱۰۳ ت
Jul 04, 2024
$0.000007
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۰۱۲۴۶ ت
Jul 03, 2024
$0.000008
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۰۶۶۱۱ ت
Jul 03, 2024
$0.000008
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۳۹۰۹۲ ت
Jul 02, 2024
$0.000008
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۱۲۶۷۷ ت
Jul 02, 2024
$0.000009
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۵۰۲۷۹ ت
Jul 01, 2024
$0.000012
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۸۶۷۴۹ ت
Jul 01, 2024
$0.000015
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۷۰۷۱۳ ت
Jun 30, 2024
$0.000015
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۴۴۶۳۰ ت
Jun 30, 2024
$0.000015
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۷۶۱۲۷ ت
Jun 29, 2024
$0.000015
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۶۷۹۳۱ ت
Jun 29, 2024
$0.000015
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۲ ت
Jun 28, 2024
$0.000016
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۸ ت
Jun 28, 2024
$0.000017
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۹۷۳۱۶ ت
Jun 27, 2024
$0.000016
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۰ ت
Jun 27, 2024
$0.000016
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۹۷۳۰۰ ت
Jun 26, 2024
$0.000016
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۲ ت
Jun 26, 2024
$0.000017
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000016
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۹۰۱۷۰ ت
Jun 25, 2024
$0.000016
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۵۴۸۱۶ ت
Jun 24, 2024
$0.000015
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۵۲۹۴۲ ت
Jun 24, 2024
$0.000015
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۰ ت
Jun 23, 2024
$0.000016
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۷۹۹۲۳ ت
Jun 23, 2024
$0.000016
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۷۹۳۸۴ ت
Jun 22, 2024
$0.000016
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۷۲۹۵۴ ت
Jun 22, 2024
$0.000016
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۳۶۶۱۰ ت
Jun 21, 2024
$0.000015
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۴۲۴۷۴ ت
Jun 21, 2024
$0.000015
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۹۵۳۰۲۶ ت
Jun 20, 2024
$0.000016
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۹۴۲۶۶۹ ت
Jun 20, 2024
$0.000015