تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت InspireAI از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۲۷.۴۳ ت
Jul 19, 2024
$0.022945
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۲۶.۰۴ ت
Jul 18, 2024
$0.022945
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۲۷.۹۰ ت
Jul 18, 2024
$0.022945
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۲۷.۳۷ ت
Jul 17, 2024
$0.022945
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۶۱.۳۹ ت
Jul 17, 2024
$0.021737
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۹۶.۴۵ ت
Jul 16, 2024
$0.020620
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۹۵.۱۵ ت
Jul 16, 2024
$0.020620
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۰۲.۳۲ ت
Jul 15, 2024
$0.020620
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۰۵.۶۸ ت
Jul 15, 2024
$0.020620
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۲۱.۰۵ ت
Jul 14, 2024
$0.020910
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۱۴.۹۴ ت
Jul 14, 2024
$0.020910
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۰۲.۹۲ ت
Jul 13, 2024
$0.020706
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۱۰.۵۷ ت
Jul 13, 2024
$0.020706
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۱۷.۹۶ ت
Jul 12, 2024
$0.020706
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۴۸.۳۹ ت
Jul 12, 2024
$0.019531
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۴۴.۹۷ ت
Jul 11, 2024
$0.019531
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۴۷.۰۰ ت
Jul 11, 2024
$0.019531
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۵۴.۱۲ ت
Jul 10, 2024
$0.019531
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۵۱.۶۵ ت
Jul 10, 2024
$0.019531
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۵۷.۱۵ ت
Jul 09, 2024
$0.019531
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۶۳.۵۷ ت
Jul 09, 2024
$0.019531
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۶۶.۴۰ ت
Jul 08, 2024
$0.019531
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۸۸.۵۸ ت
Jul 08, 2024
$0.021537
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۰۴.۷۰ ت
Jul 07, 2024
$0.021709
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۱۵.۷۱ ت
Jul 07, 2024
$0.021709
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۱۷.۵۲ ت
Jul 06, 2024
$0.021709
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۶۵.۷۵ ت
Jul 06, 2024
$0.024562
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۲۱.۳۳ ت
Jul 05, 2024
$0.024562
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۲۰.۲۵ ت
Jul 05, 2024
$0.024562
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۱۶.۷۵ ت
Jul 04, 2024
$0.024562
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۱۶.۶۴ ت
Jul 04, 2024
$0.024562
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۱۳.۹۲ ت
Jul 03, 2024
$0.024562
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۱۴.۳۸ ت
Jul 03, 2024
$0.024562
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۲۰.۰۹ ت
Jul 02, 2024
$0.024562
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۰۸.۷۰ ت
Jul 02, 2024
$0.024312
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۱۵.۸۸ ت
Jul 01, 2024
$0.024473
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۴۶.۴۲ ت
Jul 01, 2024
$0.024948
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۴۶.۳۶ ت
Jun 30, 2024
$0.024841
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۴۰.۳۸ ت
Jun 30, 2024
$0.024920
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۳۱.۱۲ ت
Jun 29, 2024
$0.024920
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۴۵.۴۹ ت
Jun 29, 2024
$0.025228
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۵۲.۰۴ ت
Jun 28, 2024
$0.025228
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۵۳.۳۴ ت
Jun 28, 2024
$0.025228
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۰۹.۱۸ ت
Jun 27, 2024
$0.024505
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۹۲.۸۵ ت
Jun 27, 2024
$0.024505
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۸۱.۰۸ ت
Jun 26, 2024
$0.024505
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۷۸.۱۷ ت
Jun 26, 2024
$0.024505
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۹۳.۱۳ ت
Jun 25, 2024
$0.024505
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۸۴.۷۹ ت
Jun 25, 2024
$0.024235
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۳۷.۱۰ ت
Jun 24, 2024
$0.025161