تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Indian Call Center از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۳ ت
Jul 16, 2024
$0.000043
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۷ ت
Jul 15, 2024
$0.000042
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۰ ت
Jul 15, 2024
$0.000041
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۷ ت
Jul 14, 2024
$0.000040
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000039
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000039
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000038
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000037
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۳ ت
Jul 12, 2024
$0.000038
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000038
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000039
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000039
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000039
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000039
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000039
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000039
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000037
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۲ ت
Jul 07, 2024
$0.000038
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000039
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۶ ت
Jul 06, 2024
$0.000039
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۸ ت
Jul 06, 2024
$0.000038
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۹ ت
Jul 05, 2024
$0.000037
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۹ ت
Jul 05, 2024
$0.000037
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۴ ت
Jul 04, 2024
$0.000037
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۵ ت
Jul 04, 2024
$0.000039
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۷ ت
Jul 03, 2024
$0.000040
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۳ ت
Jul 03, 2024
$0.000042
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۵ ت
Jul 02, 2024
$0.000041
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۵ ت
Jul 02, 2024
$0.000041
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000040
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۱ ت
Jul 01, 2024
$0.000040
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۱ ت
Jun 30, 2024
$0.000038
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۲ ت
Jun 30, 2024
$0.000039
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۴ ت
Jun 29, 2024
$0.000039
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۰ ت
Jun 29, 2024
$0.000039
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۶ ت
Jun 28, 2024
$0.000040
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۰ ت
Jun 28, 2024
$0.000040
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۰ ت
Jun 27, 2024
$0.000039
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۷ ت
Jun 27, 2024
$0.000039
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۴ ت
Jun 26, 2024
$0.000040
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۲ ت
Jun 26, 2024
$0.000040
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۴ ت
Jun 25, 2024
$0.000040
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۰ ت
Jun 25, 2024
$0.000039
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۷ ت
Jun 24, 2024
$0.000038
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۷ ت
Jun 24, 2024
$0.000040
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۷ ت
Jun 23, 2024
$0.000043
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۰ ت
Jun 23, 2024
$0.000042
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۶ ت
Jun 22, 2024
$0.000041
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۴ ت
Jun 22, 2024
$0.000041
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۷ ت
Jun 21, 2024
$0.000040