تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Hub - Human Trust Protocol از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۷.۱۲ ت
Jul 23, 2024
$0.000295
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۵۴ ت
Jul 19, 2024
$0.000285
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۷۳ ت
Jul 15, 2024
$0.000252
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۸۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000270
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۴۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000271
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۴۱ ت
Jul 03, 2024
$0.000249
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۱۰ ت
Jun 29, 2024
$0.000246
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۱۰ ت
Jun 25, 2024
$0.000246
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۲۶ ت
Jun 21, 2024
$0.000223
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۲۵ ت
Jun 17, 2024
$0.000225
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۴۶ ت
Jun 13, 2024
$0.000228
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۶۴ ت
Jun 09, 2024
$0.000230
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۵۹ ت
Jun 05, 2024
$0.000232
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۴۳ ت
Jun 01, 2024
$0.000228
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۳۳ ت
May 28, 2024
$0.000231
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۸۶ ت
May 24, 2024
$0.000203
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷.۳۸ ت
May 20, 2024
$0.000292
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷.۱۹ ت
May 16, 2024
$0.000292
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶.۹۶ ت
May 12, 2024
$0.000278
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷.۳۹ ت
May 08, 2024
$0.000282
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷.۵۳ ت
May 04, 2024
$0.000284
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۶۷ ت
Apr 30, 2024
$0.000254
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸.۲۴ ت
Apr 26, 2024
$0.000286
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸.۷۵ ت
Apr 22, 2024
$0.000287
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۶.۶۳ ت
Apr 18, 2024
$0.000248
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۷.۴۰ ت
Apr 14, 2024
$0.000250
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۷.۱۲ ت
Apr 10, 2024
$0.000263
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۶.۹۵ ت
Apr 06, 2024
$0.000261
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۶.۷۰ ت
Apr 02, 2024
$0.000265
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۱.۸۹ ت
Mar 29, 2024
$0.000192
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۱.۱۰ ت
Mar 25, 2024
$0.000179
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۹.۶۸ ت
Mar 21, 2024
$0.000158
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۱.۹۴ ت
Mar 17, 2024
$0.000199
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۱.۰۷ ت
Mar 13, 2024
$0.000185
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۳.۶۵ ت
Mar 09, 2024
$0.000228
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۱.۷۰ ت
Mar 05, 2024
$0.000193
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۸.۸۹ ت
Mar 01, 2024
$0.000319
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۴.۸۲ ت
Feb 26, 2024
$0.000432
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۴.۶۸ ت
Feb 22, 2024
$0.000433
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۴.۲۲ ت
Feb 18, 2024
$0.000432
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۳.۳۷ ت
Feb 14, 2024
$0.000423
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۲.۶۱ ت
Feb 10, 2024
$0.000412
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲۱.۶۸ ت
Feb 06, 2024
$0.000391
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۲.۹۳ ت
Feb 02, 2024
$0.000393
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۲.۱۴ ت
Jan 29, 2024
$0.000389
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۱.۱۱ ت
Jan 25, 2024
$0.000380
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۰.۸۴ ت
Jan 21, 2024
$0.000387
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲۱.۰۳ ت
Jan 17, 2024
$0.000393
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲۰.۳۰ ت
Jan 13, 2024
$0.000387
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۱.۲۸ ت
Jan 09, 2024
$0.000219

افزودن تراکنش

Hub - Human Trust Protocol

HUB

  • HUB
  • IRT
  • USD