تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت High Voltage از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷۶.۳۳ ت
Jul 15, 2024
$0.001304
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸۴.۶۵ ت
Jul 01, 2024
$0.001365
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۸۴.۷۷ ت
Jun 17, 2024
$0.001444
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۸۸.۱۹ ت
Jun 03, 2024
$0.001490
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۸.۶۱ ت
May 20, 2024
$0.001323
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۹.۹۸ ت
May 06, 2024
$0.001315
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۶.۵۶ ت
Apr 22, 2024
$0.001326
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۹۱.۷۷ ت
Apr 08, 2024
$0.001436
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۹۹.۰۹ ت
Mar 25, 2024
$0.001605
۲۱ اسفند ۱۴۰۲
۹۰.۳۸ ت
Mar 11, 2024
$0.001520
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۶.۷۹ ت
Feb 26, 2024
$0.001164
۲۳ بهمن ۱۴۰۲
۹۱.۴۵ ت
Feb 12, 2024
$0.001664
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۸۴.۰۴ ت
Jan 29, 2024
$0.001476
۲۵ دی ۱۴۰۲
۸۲.۸۷ ت
Jan 15, 2024
$0.001554
۱۱ دی ۱۴۰۲
۷۶.۲۳ ت
Jan 01, 2024
$0.001489
۲۷ آذر ۱۴۰۲
۷۳.۵۶ ت
Dec 18, 2023
$0.001445
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۵۸.۰۰ ت
Dec 04, 2023
$0.001147
۲۹ آبان ۱۴۰۲
۷۵.۸۴ ت
Nov 20, 2023
$0.001492
۱۵ آبان ۱۴۰۲
۶۱.۱۷ ت
Nov 06, 2023
$0.001184
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۵۱.۸۸ ت
Oct 23, 2023
$0.001023
۱۷ مهر ۱۴۰۲
۵۱.۴۸ ت
Oct 09, 2023
$0.000975
۰۳ مهر ۱۴۰۲
۵۳.۱۰ ت
Sep 25, 2023
$0.001060
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
۵۲.۴۸ ت
Sep 11, 2023
$0.001058
۰۶ شهریور ۱۴۰۲
۸۹.۲۲ ت
Aug 28, 2023
$0.001821
۲۳ مرداد ۱۴۰۲
۱۰۰.۰۵ ت
Aug 14, 2023
$0.002029
۰۹ مرداد ۱۴۰۲
۹۳.۷۲ ت
Jul 31, 2023
$0.001898
۲۶ تیر ۱۴۰۲
۱۲۵.۲۷ ت
Jul 17, 2023
$0.002566
۱۲ تیر ۱۴۰۲
۱۳۰.۰۶ ت
Jul 03, 2023
$0.002590
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
۹۴.۸۹ ت
Jun 19, 2023
$0.001949
۱۵ خرداد ۱۴۰۲
۱۰۵.۵۱ ت
Jun 05, 2023
$0.002067
۰۱ خرداد ۱۴۰۲
۱۰۴.۷۳ ت
May 22, 2023
$0.002008
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۱۳.۲۰ ت
May 08, 2023
$0.002119
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۰۷.۲۵ ت
Apr 24, 2023
$0.002072
۲۱ فروردین ۱۴۰۲
۱۰۵.۷۳ ت
Apr 10, 2023
$0.002100
۰۷ فروردین ۱۴۰۲
۱۰۷.۹۴ ت
Mar 27, 2023
$0.002043
۲۲ اسفند ۱۴۰۱
۱۱۶.۴۱ ت
Mar 13, 2023
$0.002597
۰۸ اسفند ۱۴۰۱
۱۱۷.۹۹ ت
Feb 27, 2023
$0.002738
۲۴ بهمن ۱۴۰۱
۹۵.۶۷ ت
Feb 13, 2023
$0.002203
۱۰ بهمن ۱۴۰۱
۱۰۴.۸۳ ت
Jan 30, 2023
$0.002401
۲۶ دی ۱۴۰۱
۸۷.۲۰ ت
Jan 16, 2023
$0.002164
۱۲ دی ۱۴۰۱
۶۲.۶۰ ت
Jan 02, 2023
$0.001615
۲۸ آذر ۱۴۰۱
۶۲.۷۷ ت
Dec 19, 2022
$0.001616
۱۴ آذر ۱۴۰۱
۷۱.۱۱ ت
Dec 05, 2022
$0.001983
۳۰ آبان ۱۴۰۱
۶۴.۶۱ ت
Nov 21, 2022
$0.001835
۱۶ آبان ۱۴۰۱
۷۸.۲۶ ت
Nov 07, 2022
$0.002224
۰۲ آبان ۱۴۰۱
۶۶.۲۵ ت
Oct 24, 2022
$0.002021
۱۸ مهر ۱۴۰۱
۶۴.۷۱ ت
Oct 10, 2022
$0.001991
۰۴ مهر ۱۴۰۱
۶۱.۲۷ ت
Sep 26, 2022
$0.001934
۲۱ شهریور ۱۴۰۱
۷۳.۸۵ ت
Sep 12, 2022
$0.002384
۰۷ شهریور ۱۴۰۱
۵۶.۶۲ ت
Aug 29, 2022
$0.001865

افزودن تراکنش

High Voltage

HVCO

  • HVCO
  • IRT
  • USD