تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Greever از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

0.41%
$0.139449
۸,۰۹۰ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۰۵۹ تومان
معاملات روزانه $121,836
ارزش بازار $139,449,887
عرضه کل 1,000,000,000 GVL
ارزش بازار رقیق شده $139,449,887
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸,۱۲۶.۲۱ ت
Jul 13, 2024
$0.139543
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸,۱۸۷.۰۲ ت
Jul 13, 2024
$0.140032
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸,۱۴۵.۹۷ ت
Jul 12, 2024
$0.139243
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸,۲۴۷.۶۳ ت
Jul 12, 2024
$0.140213
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸,۲۱۸.۱۴ ت
Jul 12, 2024
$0.139822
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸,۳۳۷.۸۰ ت
Jul 12, 2024
$0.141806
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸,۲۷۰.۰۴ ت
Jul 11, 2024
$0.141133
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸,۱۷۷.۴۵ ت
Jul 11, 2024
$0.139494
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸,۲۷۵.۶۱ ت
Jul 11, 2024
$0.140580
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸,۳۳۶.۲۲ ت
Jul 11, 2024
$0.141892
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸,۳۱۵.۷۷ ت
Jul 10, 2024
$0.141506
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸,۲۸۴.۲۴ ت
Jul 10, 2024
$0.140195
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸,۲۹۴.۵۰ ت
Jul 10, 2024
$0.141241
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸,۳۳۱.۵۲ ت
Jul 10, 2024
$0.141298
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸,۳۷۴.۳۱ ت
Jul 09, 2024
$0.141509
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸,۳۸۴.۴۷ ت
Jul 09, 2024
$0.141520
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸,۳۹۸.۴۰ ت
Jul 09, 2024
$0.140522
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸,۳۷۵.۱۵ ت
Jul 09, 2024
$0.140582
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸,۳۹۶.۱۱ ت
Jul 08, 2024
$0.140868
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸,۴۱۳.۵۸ ت
Jul 08, 2024
$0.140886
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸,۴۴۶.۳۷ ت
Jul 08, 2024
$0.140703
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸,۴۰۳.۶۲ ت
Jul 08, 2024
$0.140460
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸,۳۶۱.۰۸ ت
Jul 07, 2024
$0.139776
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸,۳۰۳.۴۹ ت
Jul 07, 2024
$0.138164
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸,۳۳۱.۶۳ ت
Jul 07, 2024
$0.138104
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸,۳۷۶.۴۰ ت
Jul 07, 2024
$0.138211
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸,۴۱۵.۳۱ ت
Jul 06, 2024
$0.138604
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸,۳۶۹.۸۴ ت
Jul 06, 2024
$0.137913
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸,۱۴۶.۸۹ ت
Jul 06, 2024
$0.136011
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸,۱۸۱.۷۲ ت
Jul 06, 2024
$0.137105
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸,۴۱۳.۷۹ ت
Jul 05, 2024
$0.136942
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸,۵۲۶.۴۶ ت
Jul 05, 2024
$0.137663
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸,۴۲۳.۲۲ ت
Jul 05, 2024
$0.135868
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸,۳۷۱.۶۵ ت
Jul 05, 2024
$0.135267
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸,۳۸۵.۷۵ ت
Jul 04, 2024
$0.136012
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸,۴۵۲.۳۸ ت
Jul 04, 2024
$0.136879
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸,۳۷۹.۴۸ ت
Jul 04, 2024
$0.135592
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸,۴۸۷.۳۰ ت
Jul 04, 2024
$0.137455
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸,۳۹۲.۲۸ ت
Jul 03, 2024
$0.136367
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸,۴۰۸.۱۷ ت
Jul 03, 2024
$0.136417
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸,۴۰۵.۹۷ ت
Jul 03, 2024
$0.135788
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸,۴۴۵.۴۲ ت
Jul 03, 2024
$0.136980
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۸,۴۲۶.۲۶ ت
Jul 02, 2024
$0.136520
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۸,۴۲۹.۵۲ ت
Jul 02, 2024
$0.136209
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۸,۴۲۰.۸۳ ت
Jul 02, 2024
$0.135677
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۸,۵۴۲.۶۷ ت
Jul 02, 2024
$0.137665
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸,۴۵۷.۰۲ ت
Jul 01, 2024
$0.136532
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸,۴۹۳.۴۷ ت
Jul 01, 2024
$0.137121
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸,۴۲۷.۶۶ ت
Jul 01, 2024
$0.136248
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸,۴۷۳.۰۴ ت
Jul 01, 2024
$0.136693