تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Green Bitcoin از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۰,۶۳۲.۱۹ ت
Jul 23, 2024
$0.181995
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۱,۳۶۳.۹۷ ت
Jul 23, 2024
$0.195778
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۱,۵۶۶.۷۶ ت
Jul 22, 2024
$0.199578
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۱,۳۹۰.۶۳ ت
Jul 22, 2024
$0.198232
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۷۶۹.۳۳ ت
Jul 21, 2024
$0.204712
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۸۲۶.۲۳ ت
Jul 21, 2024
$0.206173
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۹۷۶.۴۴ ت
Jul 20, 2024
$0.208737
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۲۲۴.۹۷ ت
Jul 20, 2024
$0.196318
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۸۴۶.۷۸ ت
Jul 19, 2024
$0.187399
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۱۸۲.۰۱ ت
Jul 19, 2024
$0.193284
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۵۹۶.۸۴ ت
Jul 18, 2024
$0.200665
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۰۷۰.۹۷ ت
Jul 18, 2024
$0.208576
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۷۵۳.۱۲ ت
Jul 17, 2024
$0.220451
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۸۳۸.۶۴ ت
Jul 17, 2024
$0.221249
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۱۸۱.۴۲ ت
Jul 16, 2024
$0.227183
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۰۳۹.۳۵ ت
Jul 16, 2024
$0.207725
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۹,۰۷۲.۱۶ ت
Jul 15, 2024
$0.155595
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸,۴۸۰.۳۲ ت
Jul 15, 2024
$0.145039
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹,۰۹۷.۵۶ ت
Jul 14, 2024
$0.155793
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۵۸۵.۹۸ ت
Jul 14, 2024
$0.199404
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۴۷۴.۶۸ ت
Jul 13, 2024
$0.180301
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۱۶۵.۸۸ ت
Jul 13, 2024
$0.173879
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۶۹۰.۸۸ ت
Jul 12, 2024
$0.181749
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۴۳۱.۲۷ ت
Jul 12, 2024
$0.177411
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۹۶۳.۹۷ ت
Jul 11, 2024
$0.187028
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۸۴۵.۶۰ ت
Jul 11, 2024
$0.184681
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۳۳۲.۹۹ ت
Jul 10, 2024
$0.191790
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۳۸۷.۳۸ ت
Jul 10, 2024
$0.193124
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۴۳۹.۳۸ ت
Jul 09, 2024
$0.193084
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۵۱۸.۶۴ ت
Jul 09, 2024
$0.193348
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۹۱۵.۲۴ ت
Jul 08, 2024
$0.199521
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۸۳۷.۵۴ ت
Jul 08, 2024
$0.197856
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۳۴۷.۸۶ ت
Jul 07, 2024
$0.205460
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۴۵۳.۷۲ ت
Jul 07, 2024
$0.205629
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۰۹۲.۳۵ ت
Jul 06, 2024
$0.182773
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۹,۹۸۷.۸۱ ت
Jul 06, 2024
$0.167371
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۹,۹۵۸.۸۱ ت
Jul 05, 2024
$0.160789
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۵۵۳.۹۵ ت
Jul 05, 2024
$0.170519
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۴۰۱.۷۳ ت
Jul 04, 2024
$0.168447
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹,۵۱۲.۹۱ ت
Jul 04, 2024
$0.154065
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹,۲۸۴.۱۲ ت
Jul 03, 2024
$0.150629
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۲۱۴.۲۶ ت
Jul 03, 2024
$0.198109
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۳۱۶.۵۵ ت
Jul 02, 2024
$0.215177
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۹۲۳.۵۵ ت
Jul 02, 2024
$0.224378
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۸۷۴.۷۳ ت
Jul 01, 2024
$0.223999
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۷۴۹.۹۸ ت
Jul 01, 2024
$0.221825
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۰۱۲.۹۳ ت
Jun 30, 2024
$0.225114
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۷۸۷.۵۵ ت
Jun 30, 2024
$0.223056
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۰۰۹.۹۵ ت
Jun 29, 2024
$0.228024
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۵۲۸.۲۷ ت
Jun 29, 2024
$0.220831

افزودن تراکنش

Green Bitcoin

GBTC

  • GBTC
  • IRT
  • USD