تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت GigaChadGPT از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۲۵.۹۱ ت
Jul 25, 2024
$0.000440
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۲۵.۸۶ ت
Jul 25, 2024
$0.000440
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۲۶.۱۳ ت
Jul 24, 2024
$0.000449
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۲۶.۰۶ ت
Jul 24, 2024
$0.000447
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۲۵.۹۵ ت
Jul 23, 2024
$0.000444
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۲۶.۵۳ ت
Jul 23, 2024
$0.000457
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۶.۷۵ ت
Jul 22, 2024
$0.000461
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۶.۸۸ ت
Jul 22, 2024
$0.000467
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۵۵ ت
Jul 21, 2024
$0.000461
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۴۶ ت
Jul 21, 2024
$0.000461
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۵۳ ت
Jul 20, 2024
$0.000445
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۴۴ ت
Jul 20, 2024
$0.000445
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۷۶ ت
Jul 19, 2024
$0.000445
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۴۷ ت
Jul 19, 2024
$0.000440
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۷۱ ت
Jul 18, 2024
$0.000444
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۶۱ ت
Jul 18, 2024
$0.000442
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۷۵ ت
Jul 17, 2024
$0.000445
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۳۵ ت
Jul 17, 2024
$0.000454
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۴۱ ت
Jul 16, 2024
$0.000437
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۵۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000474
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۲۴ ت
Jul 15, 2024
$0.000432
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۲۲ ت
Jul 15, 2024
$0.000414
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۷۹ ت
Jul 14, 2024
$0.000407
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۳۵ ت
Jul 14, 2024
$0.000402
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۷۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000408
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۹۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000408
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۵۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000400
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۹۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000407
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۱۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000412
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۵۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000400
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۷۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000401
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۰۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000391
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۸۷ ت
Jul 09, 2024
$0.000386
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۰۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000386
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۱۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000405
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۶۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000395
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۷۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000395
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۶۶ ت
Jul 07, 2024
$0.000406
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۱۸ ت
Jul 06, 2024
$0.000381
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۷۹ ت
Jul 06, 2024
$0.000381
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۸۲ ت
Jul 05, 2024
$0.000368
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۸۶ ت
Jul 05, 2024
$0.000417
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۱۵ ت
Jul 04, 2024
$0.000423
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۳۴ ت
Jul 04, 2024
$0.000410
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۵۰ ت
Jul 03, 2024
$0.000413
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۷۲ ت
Jul 03, 2024
$0.000433
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۲۶ ت
Jul 02, 2024
$0.000440
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۵۴ ت
Jul 02, 2024
$0.000443
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۵۱ ت
Jul 01, 2024
$0.000444
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۳۶ ت
Jul 01, 2024
$0.000441

افزودن تراکنش

GigaChadGPT

GIGA

  • GIGA
  • IRT
  • USD