تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت FRGX Finance از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

1.53%
$0.079191
۴,۶۰۳ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۶۳ تومان
معاملات روزانه $29,665
ارزش بازار $1,616,050
عرضه کل 20,406,797 FRGX
ارزش بازار رقیق شده $1,663,026
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۶۵.۷۶ ت
Jul 13, 2024
$0.080312
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۷۳۹.۱۱ ت
Jul 13, 2024
$0.081059
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۸۲.۹۸ ت
Jul 12, 2024
$0.079612
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۱۵.۴۳ ت
Jul 12, 2024
$0.081899
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۹۴.۵۱ ت
Jul 11, 2024
$0.083492
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۶۲.۳۴ ت
Jul 11, 2024
$0.082797
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۲۵.۰۱ ت
Jul 10, 2024
$0.073193
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۸۵.۷۰ ت
Jul 10, 2024
$0.072683
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۵۵.۵۵ ت
Jul 09, 2024
$0.073517
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۱۳.۹۴ ت
Jul 09, 2024
$0.072412
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۱۴.۷۵ ت
Jul 08, 2024
$0.072250
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۹۳.۹۷ ت
Jul 08, 2024
$0.071770
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۰۷.۰۹ ت
Jul 07, 2024
$0.073331
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۷۲.۸۲ ت
Jul 07, 2024
$0.077102
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۷۰.۳۴ ت
Jul 06, 2024
$0.076955
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۹۸.۴۲ ت
Jul 06, 2024
$0.068679
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۱۱.۴۷ ت
Jul 05, 2024
$0.067996
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۳۱.۹۶ ت
Jul 05, 2024
$0.068375
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۵۱.۷۷ ت
Jul 04, 2024
$0.070473
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۰۶.۲۶ ت
Jul 04, 2024
$0.074600
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۸۹.۵۳ ت
Jul 03, 2024
$0.076084
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۹۱۵.۳۲ ت
Jul 03, 2024
$0.079724
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵,۰۵۳.۳۳ ت
Jul 02, 2024
$0.081654
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۳۵.۳۷ ت
Jul 02, 2024
$0.084367
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۵۱.۷۰ ت
Jul 01, 2024
$0.084785
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۷۷.۱۰ ت
Jul 01, 2024
$0.086747
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۹۲.۸۲ ت
Jun 30, 2024
$0.086634
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۵۱.۳۸ ت
Jun 30, 2024
$0.088193
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۷۴.۶۶ ت
Jun 29, 2024
$0.089105
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۸۸.۳۴ ت
Jun 29, 2024
$0.086325
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۷۰.۸۵ ت
Jun 28, 2024
$0.087256
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۰۸.۶۴ ت
Jun 28, 2024
$0.086219
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۵۹.۰۴ ت
Jun 27, 2024
$0.088640
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۲۸.۶۳ ت
Jun 27, 2024
$0.089110
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۷۰.۷۹ ت
Jun 26, 2024
$0.088862
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۶۰.۹۸ ت
Jun 26, 2024
$0.090532
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵,۵۸۷.۹۴ ت
Jun 25, 2024
$0.091708
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵,۵۱۲.۷۳ ت
Jun 25, 2024
$0.089981
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۲۵.۰۳ ت
Jun 24, 2024
$0.088806
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۷۲۸.۳۱ ت
Jun 24, 2024
$0.094723
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۹۶۴.۹۸ ت
Jun 23, 2024
$0.099966
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۹۷۳.۱۳ ت
Jun 23, 2024
$0.100838
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶,۱۸۰.۳۶ ت
Jun 22, 2024
$0.104126
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶,۳۵۱.۸۵ ت
Jun 22, 2024
$0.107027
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۲۴۸.۶۵ ت
Jun 21, 2024
$0.105154
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۲۴۸.۰۱ ت
Jun 21, 2024
$0.105121
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۶,۳۲۴.۸۱ ت
Jun 20, 2024
$0.107069
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۶,۲۹۹.۲۶ ت
Jun 20, 2024
$0.106665
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶,۳۴۴.۶۹ ت
Jun 19, 2024
$0.107210
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶,۴۳۹.۰۸ ت
Jun 19, 2024
$0.108727