تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت فرکس از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۵۷,۸۷۶.۶۷ ت
Jul 23, 2024
$0.997100
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۷,۶۹۳.۳۰ ت
Jul 19, 2024
$0.997248
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵۸,۳۲۲.۷۲ ت
Jul 15, 2024
$0.996969
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۸,۵۵۴.۲۹ ت
Jul 11, 2024
$0.997076
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۴۴۰.۹۱ ت
Jul 07, 2024
$0.997284
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۴۶۰.۰۴ ت
Jul 03, 2024
$0.996854
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۰۶۶.۶۷ ت
Jun 29, 2024
$0.996836
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۱۰۳.۹۲ ت
Jun 25, 2024
$0.997370
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۵۹,۲۸۴.۱۳ ت
Jun 21, 2024
$0.997444
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۸,۵۶۱.۰۴ ت
Jun 17, 2024
$0.997862
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۸,۸۱۳.۹۷ ت
Jun 13, 2024
$0.997278
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۸,۹۵۱.۴۹ ت
Jun 09, 2024
$0.997630
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۸,۲۶۰.۸۹ ت
Jun 05, 2024
$0.998071
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۸,۷۴۲.۸۸ ت
Jun 01, 2024
$0.997518
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۷,۵۹۵.۹۹ ت
May 28, 2024
$0.997747
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۸,۱۰۸.۰۹ ت
May 24, 2024
$0.998120
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۹,۲۵۶.۱۸ ت
May 20, 2024
$0.997646
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۸,۶۶۰.۱۸ ت
May 16, 2024
$0.998513
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰,۶۷۲.۱۲ ت
May 12, 2024
$0.997601
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱,۴۰۳.۶۶ ت
May 08, 2024
$0.998214
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱,۶۲۱.۸۵ ت
May 04, 2024
$0.998684
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱,۴۵۷.۶۷ ت
Apr 30, 2024
$0.998516
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۳,۶۲۶.۸۸ ت
Apr 26, 2024
$0.998585
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۵,۱۹۲.۲۶ ت
Apr 22, 2024
$0.998740
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۶,۹۲۶.۱۳ ت
Apr 18, 2024
$0.997683
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۹,۰۸۰.۵۸ ت
Apr 14, 2024
$0.993336
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۴,۷۳۹.۳۷ ت
Apr 10, 2024
$0.996979
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۶۴,۷۰۲.۴۷ ت
Apr 06, 2024
$0.997133
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶۲,۹۲۲.۱۲ ت
Apr 02, 2024
$0.997845
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۱,۶۷۹.۵۷ ت
Mar 29, 2024
$0.998075
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۱,۶۱۴.۹۹ ت
Mar 25, 2024
$0.998088
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۱,۱۷۱.۳۷ ت
Mar 21, 2024
$0.997885
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۹,۵۴۳.۰۹ ت
Mar 17, 2024
$0.996020
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۹,۵۱۶.۷۱ ت
Mar 13, 2024
$0.996996
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵۹,۶۱۳.۱۶ ت
Mar 09, 2024
$0.997417
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۶۰,۱۲۷.۴۳ ت
Mar 05, 2024
$0.996815
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۵۹,۰۲۵.۱۹ ت
Mar 01, 2024
$0.997047
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۷,۲۶۴.۳۵ ت
Feb 26, 2024
$0.998550
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۶,۹۰۳.۰۸ ت
Feb 22, 2024
$0.998790
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۵۵,۹۲۷.۵۴ ت
Feb 18, 2024
$0.998741
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۵۵,۰۷۰.۱۰ ت
Feb 14, 2024
$0.998469
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۵۴,۹۳۷.۶۰ ت
Feb 10, 2024
$1.00
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۵۵,۲۳۹.۵۵ ت
Feb 06, 2024
$0.998175
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۵۸,۱۱۲.۶۶ ت
Feb 02, 2024
$0.997693
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۵۶,۸۰۴.۷۱ ت
Jan 29, 2024
$0.998228
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۵۵,۳۹۹.۹۱ ت
Jan 25, 2024
$0.997792
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۵۳,۷۴۱.۴۸ ت
Jan 21, 2024
$0.998735
۲۷ دی ۱۴۰۲
۵۳,۳۰۵.۷۷ ت
Jan 17, 2024
$0.998235
۲۳ دی ۱۴۰۲
۵۲,۳۶۰.۰۹ ت
Jan 13, 2024
$0.997943
۱۹ دی ۱۴۰۲
۵۱,۳۲۹.۲۰ ت
Jan 09, 2024
$0.997681

افزودن تراکنش

Frax

FRAX

  • FRAX
  • IRT
  • USD