تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت FolgoryUSD از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۹۳,۱۳۹.۶۵ ت
Jul 23, 2024
$1.60
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸۷,۸۶۶.۸۵ ت
Jul 19, 2024
$1.51
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸۵,۸۰۵.۹۱ ت
Jul 15, 2024
$1.46
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸۲,۴۵۷.۵۱ ت
Jul 11, 2024
$1.40
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۶,۹۷۱.۶۶ ت
Jul 07, 2024
$1.43
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹۳,۱۹۲.۹۵ ت
Jul 03, 2024
$1.51
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۸۹,۰۵۵.۲۱ ت
Jun 29, 2024
$1.45
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۸۸,۲۵۸.۹۱ ت
Jun 25, 2024
$1.44
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۸۸,۲۷۲.۴۶ ت
Jun 21, 2024
$1.48
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۹۶,۴۳۳.۶۷ ت
Jun 17, 2024
$1.64
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۰,۶۵۱.۴۲ ت
Jun 13, 2024
$1.70
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۳,۸۱۰.۳۲ ت
Jun 09, 2024
$1.75
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۰,۳۱۳.۵۲ ت
Jun 05, 2024
$1.88
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۹,۱۸۳.۴۳ ت
Jun 01, 2024
$1.85
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۹,۳۵۷.۳۶ ت
May 28, 2024
$1.89
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۹,۰۱۱.۸۱ ت
May 24, 2024
$1.87
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۸,۳۴۳.۲۲ ت
May 20, 2024
$1.82
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۶,۹۰۰.۹۷ ت
May 16, 2024
$1.81
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۲,۹۴۶.۸۰ ت
May 12, 2024
$1.69
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۶,۲۸۱.۷۸ ت
May 08, 2024
$1.72
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۸,۳۵۶.۷۰ ت
May 04, 2024
$1.75
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۴,۴۹۴.۶۴ ت
Apr 30, 2024
$1.69
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۲,۳۸۷.۲۵ ت
Apr 26, 2024
$1.76
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۵,۹۶۴.۶۶ ت
Apr 22, 2024
$1.77
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۶,۵۳۶.۵۹ ت
Apr 18, 2024
$1.58
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۴,۱۹۱.۶۳ ت
Apr 14, 2024
$1.64
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۸,۷۰۱.۲۸ ت
Apr 10, 2024
$1.98
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۶,۵۹۰.۲۷ ت
Apr 06, 2024
$1.95
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۷,۶۷۲.۱۲ ت
Apr 02, 2024
$2.02
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۹,۸۰۱.۶۰ ت
Mar 29, 2024
$2.10
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۲,۵۱۳.۳۴ ت
Mar 25, 2024
$1.98
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۱,۲۰۶.۸۹ ت
Mar 21, 2024
$1.97
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۳,۷۶۵.۰۸ ت
Mar 17, 2024
$1.90
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۱,۵۹۵.۹۷ ت
Mar 13, 2024
$2.03
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۳,۷۴۵.۶۷ ت
Mar 09, 2024
$1.90
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۳,۸۵۶.۸۱ ت
Mar 05, 2024
$1.88
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۷۸,۴۶۴.۸۶ ت
Mar 01, 2024
$1.32
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۵,۱۳۶.۹۶ ت
Feb 26, 2024
$1.13
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۴,۲۳۷.۱۵ ت
Feb 22, 2024
$1.12
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۶۳,۸۳۱.۳۰ ت
Feb 18, 2024
$1.13
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۶۱,۷۷۹.۴۴ ت
Feb 14, 2024
$1.12
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۶۰,۲۸۷.۷۰ ت
Feb 10, 2024
$1.09
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۵۳,۷۹۶.۷۶ ت
Feb 06, 2024
$0.972104
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۵۶,۴۶۰.۹۷ ت
Feb 02, 2024
$0.969337
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۵۴,۳۷۵.۵۶ ت
Jan 29, 2024
$0.955541
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۵۱,۲۳۴.۸۸ ت
Jan 25, 2024
$0.922776
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۵۲,۴۱۰.۳۵ ت
Jan 21, 2024
$0.973998
۲۷ دی ۱۴۰۲
۵۳,۴۴۵.۲۹ ت
Jan 17, 2024
$1.00
۲۳ دی ۱۴۰۲
۵۲,۱۳۵.۴۹ ت
Jan 13, 2024
$0.993662
۱۹ دی ۱۴۰۲
۵۳,۰۶۴.۵۳ ت
Jan 09, 2024
$1.03

افزودن تراکنش

FolgoryUSD

USDF

  • USDF
  • IRT
  • USD