تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت FLOKITA از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۰.۱۰۹۴۶۸ ت
Jul 24, 2024
$0.000001
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۰.۱۱۶۰۳۷ ت
Jul 24, 2024
$0.000001
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۰.۱۱۴۸۵۵ ت
Jul 23, 2024
$0.000001
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۰.۱۱۷۴۴۱ ت
Jul 23, 2024
$0.000002
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰.۱۱۴۵۴۰ ت
Jul 22, 2024
$0.000001
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰.۱۵۱۰۷۱ ت
Jul 22, 2024
$0.000002
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۸۹۵۸۸ ت
Jul 21, 2024
$0.000003
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۸۵۰۸۵ ت
Jul 21, 2024
$0.000003
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۰۰۸۰۷ ت
Jul 20, 2024
$0.000003
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۰۲۷۴۷ ت
Jul 20, 2024
$0.000003
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۹۶۱۴۹ ت
Jul 19, 2024
$0.000003
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۹۸۱۶۵ ت
Jul 19, 2024
$0.000003
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۹۸۲۱۶ ت
Jul 18, 2024
$0.000003
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۰۳۳۵۰ ت
Jul 18, 2024
$0.000003
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۰۵۹۷۸ ت
Jul 17, 2024
$0.000003
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۱۰۷۴۳ ت
Jul 17, 2024
$0.000003
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۱۷۳۷۵ ت
Jul 16, 2024
$0.000003
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۲۱۶۵۴ ت
Jul 16, 2024
$0.000003
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۱۹۰۷۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000003
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۱۱۴۰۳ ت
Jul 15, 2024
$0.000003
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۰۶۱۴۷ ت
Jul 14, 2024
$0.000003
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۰۲۹۱۸ ت
Jul 14, 2024
$0.000003
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۰۵۵۷۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000003
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۰۶۹۴۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000003
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۰۵۱۴۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000003
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۰۷۳۲۵ ت
Jul 12, 2024
$0.000003
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۱۳۶۰۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000003
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۱۲۶۰۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000003
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۳۲۶۱۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000003
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۱۷۹۰۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000003
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۱۶۴۰۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000003
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۱۱۹۱۵ ت
Jul 09, 2024
$0.000003
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۲۰۲۱۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000003
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۱۵۸۸۱ ت
Jul 08, 2024
$0.000003
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۲۳۶۸۲ ت
Jul 07, 2024
$0.000003
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۳۰۷۹۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000003
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۲۲۸۱۹ ت
Jul 06, 2024
$0.000003
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۱۲۴۳۱ ت
Jul 06, 2024
$0.000003
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۱۴۸۱۰ ت
Jul 05, 2024
$0.000003
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۲۹۱۳۷ ت
Jul 05, 2024
$0.000003
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۳۸۰۴۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000003
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۵۸۲۰۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000004
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۵۸۲۹۱ ت
Jul 03, 2024
$0.000004
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۶۵۱۹۳ ت
Jul 03, 2024
$0.000004
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۶۶۵۰۰ ت
Jul 02, 2024
$0.000004
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۷۲۳۲۶ ت
Jul 02, 2024
$0.000004
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۷۱۰۴۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000004
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۷۲۸۶۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000004
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۸۰۷۶۳ ت
Jun 30, 2024
$0.000004
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۸۵۰۰۴ ت
Jun 30, 2024
$0.000004

افزودن تراکنش

FLOKITA

FLOKITA

  • FLOKITA
  • IRT
  • USD