تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Fisco Coin از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۲,۷۶۶.۱۲ ت
Jul 23, 2024
$0.219934
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۱۸۷.۲۳ ت
Jul 19, 2024
$0.210660
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۸۵۶.۸۷ ت
Jul 15, 2024
$0.219775
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۴۴۹.۲۵ ت
Jul 11, 2024
$0.194879
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۶۶۴.۴۴ ت
Jul 07, 2024
$0.175965
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۷۲۹.۱۷ ت
Jul 03, 2024
$0.238900
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۱۸۲.۷۳ ت
Jun 29, 2024
$0.231515
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۱۶۰.۸۵ ت
Jun 25, 2024
$0.263786
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۱۰۶.۵۷ ت
Jun 21, 2024
$0.270990
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۵,۳۳۶.۲۸ ت
Jun 17, 2024
$0.261325
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۵,۸۱۰.۰۵ ت
Jun 13, 2024
$0.268080
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۷,۳۰۲.۷۲ ت
Jun 09, 2024
$0.292812
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۷,۸۴۴.۶۶ ت
Jun 05, 2024
$0.305698
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۷,۵۵۴.۰۳ ت
Jun 01, 2024
$0.298086
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۵,۸۷۱.۶۳ ت
May 28, 2024
$0.101715
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۵,۹۲۳.۷۱ ت
May 24, 2024
$0.101751
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸,۲۵۳.۲۵ ت
May 20, 2024
$0.307314
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸,۱۱۷.۷۰ ت
May 16, 2024
$0.308399
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶,۵۸۵.۱۰ ت
May 12, 2024
$0.272700
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹,۴۶۷.۱۴ ت
May 08, 2024
$0.316469
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱,۵۴۴.۲۳ ت
May 04, 2024
$0.349160
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸,۲۵۷.۹۲ ت
Apr 30, 2024
$0.459112
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱,۴۴۱.۱۵ ت
Apr 26, 2024
$0.336505
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲,۴۸۱.۳۷ ت
Apr 22, 2024
$0.344412
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۴,۱۰۹.۹۵ ت
Apr 18, 2024
$0.359412
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۵,۵۵۳.۲۳ ت
Apr 14, 2024
$0.367439
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۴,۲۱۳.۳۸ ت
Apr 10, 2024
$0.372883
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۵,۲۵۱.۵۱ ت
Apr 06, 2024
$0.389152
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۶,۲۳۲.۳۱ ت
Apr 02, 2024
$0.416002
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۴,۱۸۸.۳۳ ت
Mar 29, 2024
$0.391406
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۴,۶۹۴.۷۲ ت
Mar 25, 2024
$0.400024
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۳,۵۰۲.۰۰ ت
Mar 21, 2024
$0.383386
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۵,۰۶۴.۹۳ ت
Mar 17, 2024
$0.419279
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۴,۶۸۲.۶۳ ت
Mar 13, 2024
$0.413472
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۶,۱۶۴.۸۱ ت
Mar 09, 2024
$0.437776
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۴,۵۴۶.۸۳ ت
Mar 05, 2024
$0.406946
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۱,۳۰۱.۳۰ ت
Mar 01, 2024
$0.359819
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۹,۴۵۳.۷۱ ت
Feb 26, 2024
$0.339225
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۹,۶۵۸.۱۹ ت
Feb 22, 2024
$0.345050
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۹,۲۷۷.۱۱ ت
Feb 18, 2024
$0.344246
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۸,۳۵۸.۰۶ ت
Feb 14, 2024
$0.332848
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۹,۵۳۱.۶۶ ت
Feb 10, 2024
$0.355998
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۹,۳۷۲.۷۱ ت
Feb 06, 2024
$0.350063
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۱,۱۴۲.۱۳ ت
Feb 02, 2024
$0.362973
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۰,۲۷۴.۴۹ ت
Jan 29, 2024
$0.356283
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۹,۸۶۹.۹۷ ت
Jan 25, 2024
$0.357872
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۸,۹۱۴.۰۰ ت
Jan 21, 2024
$0.351499
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۸,۸۸۶.۷۸ ت
Jan 17, 2024
$0.353685
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱۹,۲۶۵.۳۱ ت
Jan 13, 2024
$0.367182
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۹,۳۰۱.۹۴ ت
Jan 09, 2024
$0.375170

افزودن تراکنش

Fisco Coin

FSCC

  • FSCC
  • IRT
  • USD