تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Neuralink از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۰۹۵.۷۶ ت
Jul 14, 2024
$0.190967
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۷۸۰.۶۵ ت
Jul 13, 2024
$0.185567
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۱۶۰.۸۰ ت
Jul 13, 2024
$0.173792
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۹۷۱.۰۴ ت
Jul 12, 2024
$0.186512
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۹۸۹.۶۶ ت
Jul 12, 2024
$0.186908
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۴۶۲.۴۲ ت
Jul 11, 2024
$0.212589
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۷۹۰.۸۳ ت
Jul 11, 2024
$0.183748
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹,۸۰۱.۱۶ ت
Jul 10, 2024
$0.165866
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹,۷۸۰.۱۸ ت
Jul 10, 2024
$0.165866
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹,۸۵۲.۰۲ ت
Jul 09, 2024
$0.166291
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹,۵۳۴.۵۹ ت
Jul 09, 2024
$0.160044
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹,۲۰۰.۱۰ ت
Jul 08, 2024
$0.154056
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹,۰۶۰.۶۵ ت
Jul 08, 2024
$0.151442
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹,۹۶۴.۸۲ ت
Jul 07, 2024
$0.165808
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۰۴۸.۸۸ ت
Jul 07, 2024
$0.165808
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۹,۸۰۹.۵۰ ت
Jul 06, 2024
$0.161635
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۹,۹۷۵.۳۲ ت
Jul 06, 2024
$0.167162
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۹,۹۷۳.۹۰ ت
Jul 05, 2024
$0.161033
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۳۷۳.۹۹ ت
Jul 05, 2024
$0.167611
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۴۴۵.۲۳ ت
Jul 04, 2024
$0.169152
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۵۶۶.۵۱ ت
Jul 04, 2024
$0.187324
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۵۴۵.۸۱ ت
Jul 03, 2024
$0.187324
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۹۹۹.۳۶ ت
Jul 03, 2024
$0.194624
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۹۲۲.۹۹ ت
Jul 02, 2024
$0.192659
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۹۰۵.۷۶ ت
Jul 02, 2024
$0.191861
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۸۸۴.۰۸ ت
Jul 01, 2024
$0.191861
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۰۷۴.۷۲ ت
Jul 01, 2024
$0.194799
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۱۹۶.۷۵ ت
Jun 30, 2024
$0.179873
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۲۵۹.۰۷ ت
Jun 30, 2024
$0.182150
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۷۷۹.۸۱ ت
Jun 29, 2024
$0.175451
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۷۰۷.۰۳ ت
Jun 29, 2024
$0.174778
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۱۴۳.۶۲ ت
Jun 28, 2024
$0.181138
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۵۹۷.۸۰ ت
Jun 28, 2024
$0.172121
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۴۹۴.۲۴ ت
Jun 27, 2024
$0.186635
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۵۲۲.۹۹ ت
Jun 27, 2024
$0.189149
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۵۹۲.۳۷ ت
Jun 26, 2024
$0.191801
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۵۳۲.۵۵ ت
Jun 26, 2024
$0.191186
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۶۷۰.۳۹ ت
Jun 25, 2024
$0.191533
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۸۱۷.۹۰ ت
Jun 25, 2024
$0.209220
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۴۸۲.۰۰ ت
Jun 24, 2024
$0.237065
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۳۳۶.۳۲ ت
Jun 24, 2024
$0.237065
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۴۷۳.۶۵ ت
Jun 23, 2024
$0.242561
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۸۶۵.۳۷ ت
Jun 23, 2024
$0.250958
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۶۳۰.۶۳ ت
Jun 22, 2024
$0.246495
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۲۷۵.۳۰ ت
Jun 22, 2024
$0.274235
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۰۸۵.۴۰ ت
Jun 21, 2024
$0.237034
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۶۶۷.۳۳ ت
Jun 21, 2024
$0.330899
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۹,۵۱۵.۸۵ ت
Jun 20, 2024
$0.330373
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۲۳۵.۸۴ ت
Jun 20, 2024
$0.224121
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۶۳۳.۴۴ ت
Jun 19, 2024
$0.213474